Mobile Menu

Планове на плащане

Най-добрата партньорска програма за електронна търговия

500Affiliates е официалната партньорска програма на платформата за търговия Plus500. 500Affiliates е първата мащабна партньорска програма във финансовата област. За кратък период от време ние станахме известни с възможността си да помагаме на своите партньори да печелят възможно най-високи приходи чрез привлечените от тях потребители.

Най-изгодните планове за плащане, съществуващи на пазара

1. План CPA - $200-$800 на търговец (за всяка депозирана сума), което го прави най-изгодният финансов план CPA.

Заплащането зависи от държавата, в която се намира търговецът, т.е. ако доведете квалифициран търговец от Германия ще получите заплащане, различно от това за търговец от Ирландия. Вижте пълния списък

1-5 6-10 >10
Australia $700 $750 $800
Austria $600 $650 $700
Bulgaria $200 $250 $300
Cyprus $400 $450 $500
Czech Republic $400 $450 $500
Denmark $700 $750 $800
Finland $400 $450 $500
France $700 $750 $800
Germany $700 $750 $800
Greece $400 $450 $500
Hong Kong $400 $450 $500
Ireland $600 $650 $700
Israel $400 $450 $500
Italy $700 $750 $800
Kuwait $600 $650 $700
Latvia $200 $250 $300
Luxembourg $600 $650 $700
Malaysia $400 $450 $500
Malta $600 $650 $700
Netherlands $700 $750 $800
New Zealand $700 $750 $800
Norway $700 $750 $800
Poland $400 $450 $500
Portugal $600 $650 $700
Qatar $400 $450 $500
Romania $200 $250 $300
Saudi Arabia $600 $650 $700
Slovakia $400 $450 $500
South Africa $400 $450 $500
Spain $600 $650 $700
Sweden $700 $750 $800
Switzerland $600 $650 $700
United Arab Emirates $600 $650 $700
United Kingdom $700 $750 $800
Други държави $200 $250 $300

* Предмет на общите условия на Споразумението за партньорство.
* Афилиейтът трябва да получи писменото одобрение на Комранията, преди да рекламира целево на граждани или пребиваващи в държави, които не са включени в списъка от горната таблица.

За повече информация разгледайте Теми от раздела "Помощ"