Mobile Menu

Планове на плащане

Най-добрата партньорска програма за електронна търговия

500Affiliates е официалната партньорска програма на платформата за търговия Plus500. 500Affiliates е първата мащабна партньорска програма във финансовата област. За кратък период от време ние станахме известни с възможността си да помагаме на своите партньори да печелят възможно най-високи приходи чрез привлечените от тях потребители.

Можете да избирате между два типа планове на плащане:

Най-изгодните планове за плащане, съществуващи на пазара

Можете да избирате измежду три вида планове за плащане:

1. План CPA - $200-$800 на търговец (за всяка депозирана сума), което го прави най-изгодният финансов план CPA.

Заплащането зависи от държавата, в която се намира търговецът, т.е. ако доведете квалифициран търговец от Германия ще получите заплащане, различно от това за търговец от Ирландия. Вижте пълния списък

0-5 6-10 >10 Комбиниран план
Australia $700 $750 $800 $250 + $18%
Austria $600 $650 $700 $200 + $18%
Bulgaria $200 $250 $300 $100 + $18%
Cyprus $400 $450 $500 $150 + $18%
Czech Republic $400 $450 $500 $150 + $18%
Denmark $700 $750 $800 $250 + $18%
Finland $400 $450 $500 $150 + $18%
France $700 $750 $800 $250 + $18%
Germany $700 $750 $800 $250 + $18%
Greece $400 $450 $500 $150 + $18%
Hong Kong $400 $450 $500 $150 + $18%
Ireland $600 $650 $700 $200 + $18%
Israel $400 $450 $500 $150 + $18%
Italy $700 $750 $800 $250 + $18%
Kuwait $600 $650 $700 $200 + $18%
Latvia $200 $250 $300 $100 + $18%
Luxembourg $600 $650 $700 $200 + $18%
Malaysia $400 $450 $500 $150 + $18%
Malta $600 $650 $700 $200 + $18%
Netherlands $700 $750 $800 $250 + $18%
Norway $700 $750 $800 $250 + $18%
Poland $400 $450 $500 $150 + $18%
Portugal $600 $650 $700 $200 + $18%
Qatar $400 $450 $500 $0 + $18%
Romania $200 $250 $300 $100 + $18%
Saudi Arabia $600 $650 $700 $200 + $18%
Slovakia $400 $450 $500 $150 + $18%
South Africa $400 $450 $500 $150 + $18%
Spain $600 $650 $700 $200 + $18%
Sweden $700 $750 $800 $250 + $18%
Switzerland $600 $650 $700 $200 + $18%
United Arab Emirates $600 $650 $700 $200 + $18%
United Kingdom $700 $750 $800 $250 + $18%
Други държави $200 $250 $300 $100 + $18%

2. Разпределение на приходите (Revenue sharing) - Използвайки този план, вие получавате процент от MGR (Monthly Gross Revenies (Месечни бруто приходи)), създадени от потребителите, които вие сте насочили към нас и регистрирали се през последните 12 месеца. Месечните бруто приходи (MGR) се равняват на разликата от месечните комисиони и всички суми за месеца, начислени по сметка, но неплатени.

Квалифицирани търговци на месец проценти на месечно revenue sharing
0-5 20%
6-10 25%
>10 30%

3. Комбиниран план - специална комбинация от цени на придобиване (CPA) и процентни дялове от приходите.

Този план предлага незабавно възнаграждение за пренасочения от Вас трафик, както и по-дългосрочни печалби от търговската Ви дейност. За повече информация вижте колонката „Комбиниран план“ на таблицата за CPA (CPA се променя според държавата на потребителите + 18% дял от приходите).

Съгласно посоченото в плана CPA, получавате заплащане на всеки квалифициран търговец с реални пари, който сте довели в уебсайта, и който се е регистрирал в рамките на изминалите 12 месеца.

* Предмет на общите условия на Споразумението за партньорство.
* Афилиейтът трябва да получи писменото одобрение на Комранията, преди да рекламира целево на граждани или пребиваващи в държави, които не са включени в списъка от горната таблица.

За повече информация разгледайте Теми от раздела "Помощ"