Mobile Menu

Privaatsus lepingu

Plus500 privaatsuspõhimõtted
Meie klientide ja veebisaidi külastajate privaatsuse kaitse ning isiku- ja finantsandmete turvamine on meie kõrgeim prioriteet. Järgnevates privaatsuspõhimõtetes selgitatakse, kuidas Plus500 kogub ja kaitseb Teie isikuteavet. Plus500 käesolevates privaatsuspõhimõtetes hõlmab kõiki Plus500 ettevõtteid ja allüksusi, sh Plus500.com.
Avades Plus500 konto või kasutades Plus500 veebisaite nõustute sellega, et Plus500 kogub ja kasutab isikuandmeid käesolevates põhimõtetes selgitatud moel.

Isikuandmete kogumine
Kogume andmeid, mis on vajalikud konto avamiseks, äritoimingute tõhusaks teostamiseks ja Teie privaatsuse turvamiseks. Selleks kogume teavet, mis aitab meil hinnata Teie vajadusi ja eelistusi.
Teave, mida Teilt otse kogume, hõlmab Teiega sidepidamiseks vajalikku infot, sh Teie nimi, postiaadress, telefoninumber ja meiliaadress. Lisaks kogume seadustega ettenähtud teavet tuvastamaks, kes Te olete, sh Teie sotsiaalkindlustusnumber, passi number või maksukohuslase number. Samuti kogume demograafilisi andmeid, kui Te konto avate, sh sugu, sünnikuupäev, amet ja andmed töökoha kohta. Regulatiivorganid nõuavad samuti, et hindaksime Teie kauplemiskogemust, Teie umbkaudset sissetulekut aastas, Teie umbkaudset netoväärtust ja saadaolevat riskikapitali, kõik Teie finantspositsiooni hindamiseks.
Enamiku infost, mida kogume, esitate meile Teie ise otse, kui täidate kontoavaldust ja seonduvaid dokumente, kui sisestate kauplemistellimusi, saadate meile e-kirja või edastate teavet vastuseks soodusmüügile või eripakkumisele. Teavet kogume veel: 1) jälgides, kuidas Te kasutate veebisaiti ja (2) Teile tooteid ja teenuseid pakkudes. See info võimaldab meil pakkuda Teile tooteid ja teenuseid, mis võiksid Teile huvi pakkuda.
Teilt kaudselt kogutav teave hõlmab Teie internetiprotokolli (IP) aadressi, brauseri liiki, operatsioonisüsteemi, internetiteenuste pakkujat (ISP), ajatempleid, sisestatud tehinguid ja milliseid bännerreklaame Te klõpsate. Teeme seda küpsiste kasutamise abi, mis on veebiserverist saadetavad ja vahetevahel Teie arvutisse salvestatavad väikesemahulised tekstifailid. Küpsised aitavad meil Teid paremini tundma õppida, pakkudes käitusalaseid andmeid, mida saame kasutada selleks, et hõlbustada Teie suhtlemist meie veebisaidiga ning parandada selle navigeeritavust ja kasutatavust.

Isikuandmete kasutamine
Plus500 võib kasutada Teilt kogutavat teavet Teie isikusamasuse ja kontaktandmete kontrollimiseks. Võime ka kasutada seda teavet Teie kauplemiskonto loomiseks ja seadistamiseks, kontonumbri ja turvalise salasõna väljastamiseks, Teie konto käigushoidmiseks ja kontoteabe alusel Teiega ühenduse võtmiseks. See teave aitab meil täiustada teenuseid, mida Teile pakume, veebisirvimist Teile kohasemaks muuta ja teavitada Teid täiendavatest toodetest, teenustest või soodusmüükidest, mis võiksid Teile huvi pakkuda.
Kui peaksite konto meie juures sulgema, säilitab Plus500 Teie andmed, kuid ainult selleks, et kasutada neid normatiivnõuete täitmiseks ning et Teiega aeg-ajalt ühendust võtta, pakkumaks võimalust konto uuesti aktiveerida või osa saada muudest väärtuslikest pakkumistest.

Plus500 sidusettevõtted ja partnerid
Plus500 võib teavet jagada oma sidusettevõtetega, kui teave on vajalik Teie soovitud toote või teenuse pakkumiseks või et pakkuda Teile võimalust osa saada meie sidusettevõtete pakutavatest toodetest või teenustest. Samuti sõlmib Plus500 partnerlusi ja liite, mis võivad hõlmata ühise turundamise lepinguid, teiste ettevõtetega, kes pakuvad kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, mis võivad osutuda väärtuslikeks meie klientidele. Tagamaks, et need tooted ja teenused vastavad Teie vajadustele ning tarnitakse kasulikul ja asjakohasel moel, võib Plus500 osaliselt jagada isikuteavet partnerite, filiaalide ja liitudega. See võimaldab neil paremini mõista, millised pakkumised on kõige asjakohasemad ja kasulikumad. Oma strateegilistes suhetes kehtestame me nõude, et pakkumine edastatakse seetõttu, et pakkuja on meiega seotud. Teie isikuteavet võib kasutada ainult meie suhtes partneri või filiaaliga määratletud otstarvetel.

Mitteseotud kolmandad pooled
Plus500 ei müü, litsentseeri, liisi ega avalda Teie isikuandmeid ühelgi muul moel ega põhjusel ühelegi kolmandale poolele, v.a allpool kirjeldatud põhjused.
Plus500 säilitab õiguse avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele pooltele seadusega nõutud korras, regulatiivvõimudele, õiguskaitseorganitele või teistele valitsusasutustele.Samuti võime Teie koht akäivat teavet avalikustada vajaduse korral krediidiinfo- või inkassofirmadele või kui see on vajalik meie õiguste või vara kaitseks.
Selleks, et aidata meil Teile pakutavaid teenuseid täiustada, võime palgata mõne teise ettevõtja, et aidata meil toime tulla teatud sisemiste funktsioonidega, nagu arvete töötlemine, täitmine, klienditeenindus, klientide rahuloluuuringud või muud meie ärile olulised andmekogumistegevused. Samuti võime kedagi vatrustada meie andmebaasist pärineva kliendiinfoga, et aidata meil analüüsida ja identifitseerida klientide vajadusi ja anda klientidele teada toodete ja teenuste pakkumistest. Seda infot võib kasutada ainult meie nõutud ülesande täitmiseks ja ei ühelgi muul otstarbel. Kõik kolmandad pooled, kellele me isikuteavet jagame, peavad isikuteavet kaitsma samal viisil, nagu meie seda kaitseme. Jagatava teabe näiteks võib tuua identifitseerimisotstarbelise teabe, nagu nimi, postiaadress, meiliaadress, telefoninumber ja teave konto kasutamise kohta.
Kui Te mis tahes ajahetkel otsustate osta mõne teise ettevõtte pakutava toote või teenuse, näiteks klõpsates reklaami Plus500 omanduses või kontrolli all oleval veebisaidil, ei kehti sellele ettevõttele jagatavale isikuteabele enam meie privaatsuspõhimõtted. Me ei vastuta nende veebisaitide privaatsuspoliitikate ega sisu eest, millele me viitame, ja meil puudub kontroll selle üle, kuidas kasutatakse või kaitstakse teavet, mida Teie neile saitidele esitate või need saidid Teilt koguvad. Kui osustate lingi abil liikuda koosbränditud veebilehele või lingitud veebilehele, võidakse Teilt paluda registreerumist või muud teavet. Palun pange tähele, et teave, mille selliselt sisestate, läheb kolmandale poolele, ja Te peaksite tutvuma selle kolmanda poole avaldatud privaatsuspoliitikaga.

Avalikustamata isikuteabe avaldamisest loobumine
Võite meid juhendada mitte edastama avalikustamata isikuteavet teatud kolmandatele pooltele. Avalikustamata isikuteabe kolmandatele pooltele jagamisest loobumiseks palun võtke ühendust Plus500 allpool toodud kontaktaadressil. Pange tähele, et ühiskontode puhul rakendatakse konto ühe omaniku loobumist ühiskonto kõikidele omanikele. Loobumisvalik tuleb sooritada iga Teie Plus500 konto jaoks eraldi.
Kui me teeme ettepaneku jagada teavet viisil, mida käesolevad privaatuspõhimõtted ei käsitle, teavitame Teid sellest muudatusest, postitades vastava lisa Plus500 veebisaidile, teate veebisaidi Uuenduste sektorisse ja, vajadusel, pakume Teile võimaluse selline kasutamine keelata.

Teie isikuteabe turvalisus
Rakendame turvatarkvara, -süsteeme ja -protseduure, et pakkuda Teile turvalist kauplemiskeskkonda ning kaitsta Teie isiku-, finants- ja kauplemisandmeid.
Meie juures kontot avades väljastatakse Teile unikaalne kontonumber, kasutajatunnus ja salasõna. Kõigest piiratud arvul Plus500 töötajatel, kellele see teave on vajalik, on juurdepääs Teie kontonumbrile, kasutajatunnusele ja salasõnale. Pidage meeles: oma kontonumbri, kasutajatunnuse ja salasõna kondifentsiaalsena hoidmise eest vastutate lõppkokkuvõttes Te ise. Soovitame tungivalt seda teavet mitte kellelegi teisele avaldada.

"Küpsiste" kasutamine
Kasutame "küpsiseid". et aidata meil turvata teie kauplemistegevust ja tõhustada veebisaidi toimimist. ("Küpsised" on väikesemahulised tekstifailid, mis veebiserver saadab Teie arvutisse.) Plus500 kasutatavad "küpsised" ei sisalda mitte mingisugust isikuteavet ega teavet konto või salasõna kohta. Plus500 kasutab neid selleks, et veebisait tunneks ära, et lehekülge soovib kuvada isik, kes on end juba sisse loginud.
Plus500 võib jagada teavet veebisaidi külastajate kohta mainekate reklaamifirmadega, meie Interneti bännerreklaami sihtrühmade määratlemiseks sellel ja teistel veebisaitidel. Selleks võidakse kasutada pikselmajakaid (tuntud ka kui läbipaistvad gif'id või veebimajakad), et panna tähele, milliseid lehekülgi Te külastate. Teave, mida reklaamifirma neid pikselmajakaid kasutades kogub, ei võimalda isiku tuvastamist.

Plus500 veebisaidi administreerimiseks ja täiustamiseks võime kasutada kolmandat poolt, et analüüsida kasutust ja mahte puudutavat statistilist teavet, sh lehekülgede ja vormide nõutamist ning klõpsamisteekondi. Kolmas pool võib kasutada käitumise jälgimiseks küpsiseid ja võib neid paigaldada Plus500 eest. Need küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavat teavet.

Käesolevate privaatsuspõhimõtete muutmine
Juhul, kui Plus500 käesolevaid privaatsuspõhimõtteid olulisel määral muudab, avaldatakse muudetud privaatuspõhimõtted viivitamatult veebisaidil (saitidel) ja me avaldame meie veebisaidil (saitidel) teate, mis Teid sellistest muutustest teavitab. Te nõustute aktsepteerima muudetud privaatsuspõhimõtete elektroonilist avaldamist veebisaidil Teie faktilise teavitamisena. Vaidlustele meie privaatsuspõhimõtete üle rakendatakse nimetatud teadet ja Plus500 Kliendilepingut. Kui Teil on küsimusi, mida käesolevates põhimõtetes ei käsitleta, palume võtta ühendust klienditeeninduse esindajaga.