Mobile Menu

Adatvédelem megállapodás

Plus500 Adatvédelmi nyilatkozat
Ügyfeleink és a honlapunkra látogatók személyes és pénzügyi adatainak a védelme és bizalmas kezelése a legfontosabb prioritásunk. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatból Ön megtudhatja, hogy a Plus500 hogyan gyűjti az Ön személyes adatait és hogyan gondoskodik azok védelméről. Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban a 'Plus500'-ra vonatkozóan szereplő utalások magukba foglalják a Plus500 valamennyi vállalatát és részlegét, beleértve a Plus500.com-ot.
Azáltal, hogy Ön számlát nyit a Plus500-nál vagy a Plus500 honlapján keresztül, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Plus500 begyűjtse és felhasználja az Ön személyes adatait az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

Személyes adatok gyűjtése
Begyűjtjük mindazokat az adatokat, amelyek a számlanyitáshoz, a hatékony üzletmenethez és az Ön személyi adatainak védelmében szükségesek. Mindehhez információra van szükségünk, amely segít nekünk felmérni az Ön igényeit és kívánságait.
Az információ, amelyet közvetlenül Öntől gyűjtünk be, az Önnel folytatott kommunikációhoz szükséges adatokból áll, beleértve az Ön nevét, postai címét, telefonszámát és e-mail címét. Ezenkívül begyűjtjük azokat a törvény által előírt információkat, amelyek az Ön személyazonosságának a megállapítására alkalmasak, többek között az Ön társadalombiztosítási számát, útlevélszámát vagy adóazonosító jelét. Demográfiai adatokat is kérünk Öntől számlanyitáskor, így például rákérdezünk az Ön nemére, születési dátumára, foglalkozására és alkalmazási jogviszonyára. Felügyeleti szerveink megkövetelik tőlünk továbbá azt, hogy információval rendelkezzünk az Ön kereskedési tapasztalatáról, hozzávetőleges éves jövedelméről, hozzávetőleges nettó vagyonáról és rendelkezésre álló kockázati tőkéjéről - mindez arra szolgál, hogy megfelelően felmérhessük az Ön pénzügyi helyzetét.
Az általunk begyűjtött adatok többségét közvetlenül Ön szolgáltatja nekünk azáltal, hogy kitölti a számlaigénylő űrlapot és a vonatkozó dokumentációt, kereskedést folytat, e-mailt küld nekünk vagy információt nyújt be egy promócióra vagy különleges ajánlatra való válaszadáskor. Az általunk folytatott adatgyűjtés egyéb módjai a következők: (1) az Ön honlap-használati szokásainak a megfigyelése és (2) termékek és szolgáltatások nyújtása Önnek. Az így szerzett információ lehetővé teszi számunkra azt, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk Önnek.
Az Öntől közvetlenül beszerzett adatok közé tartozik az Ön internet- (IP) címe, böngészőjének típusa, operációs rendszere, internetszolgáltatója, időbélyegei, valamint az Ön által indított tranzakciók és azok a reklámbannerek, amelyekre Ön rákattint. Ezt az adatgyűjtést a szerverről küldött és az Ön számítógépén tárolt kis szövegfájlok, az ún. 'sütik' révén végezzük. A sütik segítenek nekünk abban, hogy megismerjük Önt - az így kapott műveleti adatokat fel tudjuk használni a honlapunk navigálhatóságának és használhatóságának a javítására.

Személyes adatok használata
A Plus500 az Öntől begyűjtött információkat az Ön személyazonosságának és kapcsolattartási adatainak az ellenőrzésére használhatja fel. Ezt az információt felhasználhatjuk továbbá az Ön kereskedési számlájának a létrehozására, számlaszám és biztonságos jelszó kibocsátására, az Ön számlájának a karbantartására és az Önnel való kapcsolattartásra számlainformációk közlése céljából. Ez az információ hozzásegít bennünket ahhoz, hogy javítsuk szolgáltatásaink színvonalát, testre szabott böngészést nyújtsunk Önnek és tájékoztassuk Önt az érdeklődésére esetlegesen számot tartó további termékeinkről, szolgáltatásainkról és promócióinkról.
Ha Ön megszünteti számláját nálunk, a Plus500 megtartja az Ön adatait, de csakis a törvényi előírásoknak való megfelelés céljából és azért, hogy időnként megkeressük Önt értékes új ajánlatainkkal és felkérjük számlájának újraaktiválására.

A Plus500 üzlettársai és partnerei
A Plus500 megoszthatja információit partnereivel, amennyiben ez az információ az Ön által kért termék vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges - illetve ahhoz, hogy Önnek lehetősége legyen részesülni a Plus500 partnerei által nyújtott termékekből vagy szolgáltatásokból. A Plus500 továbbá partnerséget és szövetséget, többek között marketingre vonatkozó megállapodást köthet más olyan vállalatokkal, amelyek kiváló minőségű, az ügyfeleink számára értékes termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak. Annak biztosítására, hogy ezek a termékek és szolgáltatások megfeleljenek az Ön igényeinek és azokat hasznos és célszerű módon nyújtsák, a Plus500 bizonyos személyes adatokat megoszthat partnereivel, üzlettársaival és szövetségeseivel. Ez lehetővé teszi nekik, hogy a lehető leghasznosabb és legcélszerűbb ajánlatokat nyújtsák. Stratégiai partnereinktől megköveteljük annak közlését, hogy az általuk nyújtott ajánlat a velünk fennálló kapcsolatuk révén lehetséges. Az Ön személyes adatainak a használata a partnerrel vagy üzlettárssal fennálló üzleti kapcsolatunk céljaira korlátozódik.

Nem társult harmadik felek
A Plus500 nem értékesít, engedélyez, kölcsönöz vagy szolgáltat ki más módon személyes adatot semmilyen harmadik személy részére semmilyen okból, a lent leírtakon kívül.
A Plus500 fenntartja magának a jogot az Ön személyes adatainak a kiszolgáltatására harmadik személyek, szabályozó, végrehajtó vagy más állami hatóság részére, amennyiben ezt törvény írja elő. Továbbá kiszolgáltathatjuk az Ön személyes adatait szükség esetén hitelinformációs és követelésbehajtó ügynökségeknek vagy ha ez jogaink vagy vagyonunk védelmében szükséges.
Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink színvonalát folyamatosan növelhessük, más vállalatokat bízhatunk meg bizonyos belső feladatok, pl. számlafeldolgozás, teljesítés, ügyfélszolgálat, ügyfél-elégedettség felmérése és az üzletvitelünkhöz kapcsolódó egyéb adatgyűjtési tevékenységek végzése céljából. Továbbá általunk nyilvántartott ügyféladatokat adhatunk át harmadik feleknek annak érdekében, hogy ez utóbbiak segítsenek nekünk az ügyféligények elemzésében és azonosításában és ügyfeleink értesítésében kínált termékeinkről és szolgáltatásainkról. A megosztott információ használata szigorúan az általunk kért feladat elvégzésére korlátozódik és nem szolgál semmilyen más célt. Minden olyan harmadik fél, akivel személyes adatokat osztunk meg, köteles a személyes adatok ugyanolyan mértékű védelmére, mint amelyet mi biztosítunk. A megosztott adatok azonosításra szolgáló adatok, pl. név, postai cím, e-mail cím, telefonszám és a számlatevékenységre vonatkozó információk.
Ha Ön bármikor egy másik vállalat által kínált termék vagy szolgáltatás megvásárlása mellett dönt, pl. a Plus500 tulajdonát képező vagy általa ellenőrzött honlapon elhelyezett hirdetésre kattintással, az információ, amelyet Ön az adott vállalattal megoszt, már nem tartozik a mi adatvédelmi nyilatkozatunk hatálya alá. Nem vagyunk felelősek a honlapunkról link formájában elérhető weboldalak adatvédelmi politikájáért vagy tartalmáért, és nincs ellenőrzésünk az Ön által ott megadott vagy az ilyen weboldalak által begyűjtött információ használata vagy védelme felett. Minden alkalommal, amikor Ön egy társmárkás vagy link formájában elérhető weboldalra kattint, Önt esetleg regisztrációra vagy további adatok megadására szólíthatják fel. Kérjük, ne feledje, hogy ebben az esetben harmadik fél számára szolgáltat ki adatokat, és figyelmesen tanulmányozza át a harmadik fél által közzétett adatvédelmi nyilatkozatot.

Nem nyilvános személyi adatok közléséből való kimaradás
Ön utasíthat bennünket arra, hogy nem nyilvános személyes adatait ne közöljük bizonyos harmadik felekkel. Ha ki kíván maradni a nem nyilvános személyes adatok harmadik felekkel történő közléséből, kérjük, lépjen kapcsolatba a Plus500-zal a lent feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Ne feledje, hogy közös számlák esetén a közös számla egyik tulajdonosa által kezdeményezett kimaradás a közös számla valamennyi tulajdonosára érvényes. Kimaradásra vonatkozó utasítást a Plus500-nál vezetett mindegyik számlára külön-külön kell adni.
Ha bizonyos adatokat olyan módon tervezünk megosztani, amelyre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki, a változásról értesítjük Önt egy, a Plus500 honlapon elhelyezett függelék és a honlap 'Hírek' részében elhelyezett felhívás révén és adott esetben lehetőséget biztosítunk Önnek az ilyen használatból való kimaradásra.

Az Ön személyes adatainak a biztonsága
Biztonsági szoftvert, rendszereket és eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy Önnek biztonságos és zavarmentes kereskedési környezetet nyújthassunk és meg tudjuk védeni az Ön személyes, pénzügyi és kereskedési adatait.
Amikor Ön számlát nyit nálunk, kap tőlünk egy egyedi számlaszámot, felhasználó-azonosítót és jelszót. Csak a Plus500 azon korlátozott számú alkalmazottjainak lesz hozzáférése az Ön számlaszámához, felhasználó-azonosítójához és jelszavához, akiknek ezeket az adatokat feltétlenül ismerniük kell. Kérjük, ne feledje: végső soron Ön felelős az Ön részére kiadott számlaszám, felhasználó-azonosító és jelszó bizalmas kezeléséért. Nyomatékosan javasoljuk Önnek, hogy ezeket az adatokat ne ossza meg senkivel.

'Sütik' használata
Sütiket használunk az Ön kereskedési tevékenységének biztosítása és a honlapunk teljesítményének növelése érdekében. (A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a webszerver küld az Ön számítógépére.) A Plus500 által használt sütik nem tartalmaznak személyes adatokat, számlaadatokat vagy jelszavakat. A Plus500 e fájlok révén teszi lehetővé a honlap számára annak felismerését, hogy az oldal lehívását már bejelentkezett felhasználó kezdeményezte.
A Plus500 a látogatók honlap-használatára vonatkozó információt megoszthatja jó nevű hirdető vállalatokkal reklámbannerek e weboldalon és más weboldalakon való elhelyezése céljából. Ebből a célból ún. pixelcímkék (angolul: pixel tag, más néven clear gif vagy web beacon) kerülnek esetleg felhasználásra az Ön által látogatott oldalak feljegyzésére. A hirdető vállalat által az ilyen pixelcímkék révén begyűjtött információ személyazonosításra nem alkalmas.

A Plus500 honlapjának a kezelése és javítása céljából harmadik feleket kérhetünk fel a használattal és a forgalommal kapcsolatos statisztikai információ nyomon követésére és elemzésére, beleértve a lehívott oldalakat, űrlapokat és a böngészési útvonalakat. A harmadik fél sütiket használhat a magatartás nyomon követésére és sütiket rögzíthet a Plus500 nevében. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyazonosításra alkalmas információt.

Változtatások ebben az adatvédelmi nyilatkozatban
Abban az esetben, ha a Plus500 lényeges módosítást eszközöl ebben az adatvédelmi nyilatkozatban, a módosított adatvédelmi nyilatkozatot haladéktalanul közzé tesszük a honlapon (honlapokon), és hirdetményt tesszük közzé a honlapunkon (honlapjainkon) ezekről a változtatásokról. Ön a módosított adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételét ténylegesen Önnek szóló hirdetményként fogadja el. Adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatos bármely jogvita az említett hirdetmény és a Plus500 Ügyfél-megállapodás tárgyát képezi. Ha bármilyen olyan kérdése van, amelyre ez a nyilatkozat nem ad választ, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.