Mobile Menu

Privacy Policy overeenkomst

Plus500 Privacyverklaring
Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financiële informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze hoogste prioriteit. In de volgende privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Plus500 uw persoonlijke gegevens verzamelt en beschermt. Verwijzingen naar 'Plus500' in deze Privacyverklaring gelden voor alle Plus500 bedrijven en divisies, met inbegrip van Plus500.com.
Bij de opening van een Plus500 rekening of door gebruik te maken van Plus500 websites, geeft u uw toestemming voor het verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie door Plus500 zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Verzameling van persoonlijke gegevens
We verzamelen informatie die nodig is om een rekening te openen, om zaken effectief af te handelen en uw privacy te beschermen. Hiertoe verzamelen we informatie die ons helpt bij het vaststellen van uw behoeften en voorkeuren.
Tot de informatie die wij rechtstreeks via u verzamelen behoort informatie die nodig is om met u te communiceren, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verzamelen we informatie die vereist is bij wet om vast te stellen wie u bent, zoals uw sofinummer, paspoortnummer of fiscaal identificatienumme. Wij verzamelen tevens demografische gegevens wanneer u een rekening openen, met inbegrip van geslacht, geboortedatum, beroep en werksituatie. Onze regelgevende instanties verplichten ons tevens om uw handelservaring, uw geschatte jaarlijkse inkomsten, geschat vermogen en beschikbaar risicokapitaal te bepalen, alle ter beoordeling van uw financi?le positie.
U voorziet ons direct van de meeste informatie die wij verzamelen. U doet dit door het invullen van de rekeningaanvraag en de bijbehorende documentatie, door het plaatsen van een order, door het sturen van een e-mail of door het verschaffen van inlichtingen in respons op een promotie of aanbieding. Andere manieren waarop we informatie verkrijgen zijn door (1) uw gebruik van de website bij te houden, en (2) producten en diensten aan te leveren. Deze informatie stelt ons in staat om u producten en diensten te bieden die interessant voor u zijn.
Tot de informatie die wij indirect van u verzamelen behoort uw Internet Protocol (IP)-adres, type browser, besturingssysteem, Internet Service Provider (ISP), tijdstempels, geplaatste transacties en banneradvertenties waarop u klikt. Wij doen dit door het gebruik van cookies, dat zijn kleine tekstbestanden verzonden van de Web-server die op uw computer kunnen worden opgeslagen. Dankzij cookies leren wij u beter kennen door het leveren van operationele gegevens die we kunnen gebruiken om uw interactie met onze website te ondersteunen en de navigatie en gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Plus500 kan gebruik maken van de verzamelde informatie van u om uw identiteit en contactinformatie te controleren. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om uw handelsrekening in te stellen, een rekeningnummer en een veilig wachtwoord af te geven, uw rekeningactiviteiten te onderhouden en contact met u op te nemen over uw rekeninggegevens. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze dienstverlening aan u, het verbeteren uw browserbeleving en het verstrekken van informatie aan u over aanvullende producten, diensten of aanbiedingen die u wellicht interessant vindt.
Mocht u uw rekening bij ons sluiten, dan behoudt Plus500 uw informatie. Wij gebruiken deze informatie alleen om te voldoen aan wettelijke voorschriften en om op gezette tijden contact met u op te nemen om u in de gelegenheid te stellen om uw rekening opnieuw in gebruik te nemen of om aan andere waardevolle aanbiedingen deel te nemen.

Plus500 affiliates en partners
Plus500 mag informatie delen met partners als de informatie nodig is voor het product of de dienst die u hebt aangevraagd of om u in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan de geboden producten of diensten van onze partners. Plus500 sluit ook partnerschappen en allianties, die kunnen bestaan uit gezamenlijke marketing overeenkomsten, met andere bedrijven die hoogwaardige producten en diensten aanbieden die wellicht van waarde zijn voor onze klanten. Om ervoor te zorgen dat deze producten en diensten voldoen aan uw behoeften en worden geleverd op een manier die nuttig en relevant is, kan Plus500 enige persoonlijke informatie delen met partners, affiliates en allianties. Hierdoor krijgen zij een beter begrip van de aanbiedingen die het meest relevant en nuttig zijn. In onze strategische relaties zullen we eisen dat wordt aangegeven dat een aanbod vanwege uw relatie met ons wordt uitgebracht. Het gebruik van uw persoonlijke informatie blijft beperkt tot de doeleinden die in onze relatie met de partner of affiliate zijn vastgelegd.

Niet-gelieerde derden
Plus500 zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, in licentie geven, leasen of anderszins openbaar maken aan derden voor welke reden dan ook, behalve zoals hieronder beschreven.
Plus500 behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie, indien daartoe vereist door de wet, te openbaren aan derden, zijnde regelgevende, wetshandhavende of andere overheidsinstanties. Wij kunnen uw informatie zo nodig ook verstrekken aan kredietrapportage- of incassobureaus, of wanneer dat nodig is ter bescherming van onze rechten of eigendommen.
Om ons te helpen onze dienstverlening aan u te verbeteren, kunnen we een ander bedrijf inschakelen om ons te helpen met de uitvoering van bepaalde interne functies zoals met het verwerken van de rekeningen, de uitvoering, klantenservice, klanttevredenheidsonderzoeken of andere activiteiten om gegevens te verzamelen die relevant zijn voor onze activiteiten. We kunnen een partij ook voorzien van klantgegevens uit onze database om ons te helpen bij het analyseren en identificeren van de behoeften van de klant en om klanten te informeren over ons product-en serviceaanbod. Gebruik van de gedeelde informatie blijft strikt beperkt tot de uitvoering van de gevraagde taak en voor geen enkel ander doel. Alle derde partijen waarmee we persoonlijke gegevens delen, moeten de persoonsgegevens op een manier beschermen die vergelijkbaar is met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen. Voorbeelden van gedeelde informatie betreffen gegevens ter identificatie zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over de rekeningactiviteiten.
Als u kiest voor de aankoop van een product of dienst aangeboden door een ander bedrijf, bijvoorbeeld door te klikken op een advertentie op een website die eigendom is van of gecontroleerd wordt door Plus500, dan zal alle persoonlijke informatie die u met dat bedrijf deelt niet meer worden gecontroleerd op basis van onze Privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar we linken en we hebben geen controle op het gebruik of de bescherming van informatie die door u wordt verstrekt of door die sites wordt verzameld. Wanneer u op een link naar een co-branded website of een gelinkte website klikt, wordt u mogelijk gevraagd om registratie of andere informatie. Houd er rekening mee dat de informatie die u beschikbaar stelt naar een derde partij gaat, en dat u zich vertrouwd moet maken met het privacybeleid als gepubliceerd door die derde partij.

Afzien van het openbaren van niet-openbare persoonlijke gegevens
U kunt ons instrueren om niet-openbare persoonlijke informatie niet te openbaren aan bepaalde derde partijen. Om te kiezen voor het niet verstrekken van niet-openbare persoonlijke informatie aan derden, kunt u contact opnemen met Plus500 zoals vermeld in onderstaande contactgegevens. Merk op dat voor gezamenlijke rekeningen, de keuze voor het niet verstrekken door ??n rekeninghouder inhoudt dat dit voor alle rekeninghouders geldt. Een keuze voor het niet openbaren van gegevens moet worden gemaakt voor elke afzonderlijke rekening die u aanhoudt op Plus500.
Als we voorstellen om informatie te delen op een wijze die niet wordt gedekt door deze Privacyverklaring, zullen we u in kennis stellen van deze wijziging door het publiceren van een addendum op de Plus500 website, een bericht in de "What's New" sectie van de website en, indien nodig, u de mogelijkheid bieden af te zien van een dergelijk gebruik.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens
We beschikken over beveiligingssoftware, systemen en procedures waarmee we u een veilige handelsomgeving en bescherming van uw persoonlijke, financiële en handelsinformatie kunnen bieden.
Bij het openen van een rekening bij ons, krijgt u een uniek rekeningnummer, gebruikersnaam en een wachtwoord. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Plus500 voor wie het nodig is om deze informatie te weten, heeft toegang tot uw rekeningnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Denk eraan: u bent uiteindelijk verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw rekeningnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. We raden u aan deze informatie nooit aan iemand anders te verstrekken.

Gebruik van 'cookies'
Wij gebruiken cookies om ons te helpen bij het veiligstellen van uw handelsactiviteiten en om de prestaties van onze website te verbeteren. (Cookies zijn kleine tekstbestanden verzonden vanaf de webserver naar uw computer.) Cookies gebruikt door Plus500 bevatten geen persoonlijke informatie, noch bevatten ze rekening- of wachtwoordinformatie. Ze worden door Plus500 gebruikt zodat de site herkent dat er een pagina-aanvraag is afkomstig van een persoon die reeds is aangemeld.
Plus500 kan informatie over het gebruik van de website door bezoekers delen met gerenommeerde reclamebedrijven om onze internet banner-advertenties op deze site en andere sites gericht te gebruiken. Voor dit doel, kunnen 'pixel tags' (ook wel 'clear gifs' of webbakens genoemd) worden gebruikt om de pagina's die u heeft bezocht op te merken. De door het reclamebedrijf vergaarde informatie via het gebruik van deze pixel tags is niet persoonlijk identificeerbaar.

Om de Plus500 website te beheren en verbeteren, kunnen we gebruik maken van een derde partij voor het bijhouden en analyseren van het gebruik en de hoeveelheid statistische informatie, met inbegrip van pagina-aanvragen, formulieraanvragen en klikpaden. De derde partij kan cookies gebruiken voor het bijhouden van gedrag en mag cookies namens Plus500 instellen. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
In het geval Plus500 belangrijke wijzigingen aanbrengt in deze Privacyverklaring, zal de herziene Privacyverklaring snel worden geplaatst op de website(s) en zullen we een aankondiging op onze website(s) plaatsen om u te informeren over deze wijzigingen. U gaat akkoord met de terbeschikkingstelling van een herziene Privacyverklaring elektronisch op de website als feitelijke mededeling aan u. Elk geschil over onze Privacyverklaring is onderworpen aan deze aankondiging en de Plus500 Klantovereenkomst. Mocht u vragen hebben die niet in deze verklaring worden behandeld, kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van de klantenservice.