Mobile Menu

Personvern Avtale

Plus500s personvernerklæring
Beskyttelse av personvernet og sikring av den personlige og finansielle informasjonen til våre klienter og webområdegjester har hos oss aller høyeste prioritert. Den følgende personvernerklæringen forklarer hvordan Plus500 samler inn og beskytter personlig informasjon. Referanser til "Plus500" i denne personvernerklæringen inkluderer alle Plus500-selskaper og -avdelinger, inkludert Plus500.com.
Ved å åpne en Plus500-konto eller bruke Plus500-webområder samtykker du i at Plus500 samler inn og bruker personlig informasjon, slik det står forklart i denne personvernerklæringen.

Innsamling av personlig informasjon
Vi samler inn informasjon som er påkrevd for å åpne en konto, drive virksomheten effektivt og trygge personvernet. Dette gjør vi ved å samle inn informasjon som lar oss vurdere dine behov og preferanser.
Informasjonen som vi henter inn direkte fra deg, omfatter informasjon som vi trenger for å kommunisere med deg, inkludert navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Dessuten henter vi inn lovpålagt informasjon som identifiserer hvem du er, inkludert personnummer (f.eks. Social Security-nummer, passnummer eller skatteidentifikasjonsnummer). Vi samler også inn demografisk informasjon når du åpner en konto, inkludert kjønn, fødselsdato, yrke og ansettelsesstatus. Våre tilsynsorganer krever også at vi vurderer din handelserfaring, omtrentlige årsinntekt, omtrentlige nettoformue og tilgjengelige risikokapital, slik at vi kan vurdere din finansielle stilling.
Mesteparten av informasjonen vi henter inn, gis av deg direkte. Du gjøre dette ved å fylle ut kontosøknaden og relatert dokumentasjon, ved å legge inn en ordre, ved å sende oss en e-post eller ved å sende inn informasjon som svar på kampanje eller spesialtilbud. Vi henter også inn informasjon ved å (1) observere bruken av webområdet og (2) levere produkter og tjenester til deg. Denne informasjonen lar oss tilby produkter og tjenester som vi tror du vil ha interesse av.
Informasjonen som vi henter inn indirekte fra deg, inkluderer IP-adresse (Internet Protocol), nettlesertype, IPS-leverandør (Internet Service Provider), tidsstempler, utførte transaksjoner og reklamebanner du klikker på. Vi gjør dette gjennom bruk av informasjonskapsler, dvs. små tekstfiler som sendes fra webserveren og kan lagres på datamaskinen. Informasjonskapslene lar oss bli bedre kjent med deg ved å gi oss bruksdata vi kan benytte til å forbedre kommunikasjonen mellom deg og webområdet samt dets navigasjonsfunksjoner og anvendelighet.

Bruk av personlig informasjon
Plus500 kan benytte informasjonen som er hentet inn, til å bekrefte identiteten og kontaktinformasjonen din. Vi kan også benytte denne informasjonen til å etablere og konfigurere handelskontoen og kontoinformasjonen, administrere kontoaktiviteten og kontakte deg med kontoinformasjon. Denne informasjonen lar oss forbedre våre tjenester, tilpasse din webopplevelse og informere deg om ytterligere produkter, tjenester og tilbud som du kanskje vil ha interesse av.
Hvis du lukker kontoen hos oss, vil Plus500 bevare informasjonen om deg, men bare benytte den til å overholde forskriftsmessige krav og kontakte deg med jevne mellomrom for å tilby deg muligheten til å reaktivere kontoen eller delta i andre gode tilbud.

Plus500-tilknyttede selskaper og partnere
Plus500 kan dele informasjonen med tilknyttede partnere hvis informasjonen er påkrevd for å levere produktet eller tjenesten du har forespurt, eller gi deg muligheten til å dra nytte av produktene eller tjenestene som våre partnere tilbyr. Plus500 inngår også kompaniskap og allianser, blant annet avtaler om felles markedsføring, med andre selskaper som tilbyr produkter og tjenester av høy kvalitet som kan være av verdi for klientene våre. For å sikre at disse produktene og tjenestene innfrir behovene dine og leveres på en måte som er praktisk og relevant, kan Plus500 dele enkelte personlige opplysninger med partnere, tilknyttede selskaper og alliansepartnere. Dette setter dem i stand til bedre å forstå hvilke tilbud som er mest relevante og nyttige. I våre strategiske forhold krever vi at det identifiseres at et tilbud har blitt gitt på grunn av forholdet med oss. Vår bruk av personlig informasjon er begrenset til formålene identifisert i vårt forhold med partneren eller det tilknyttede selskapet.

Ikke-tilknyttede tredjeparter
Plus500 vil ikke selge, lisensiere eller på annen måte formidle personlig informasjon til tredjepart av andre grunner enn de som er beskrevet under.
Plus500 forbeholder seg retten til å formidle personlig informasjon til tredjeparter som tilsynsmyndigheter, rettsvesen eller andre statsorganer hvis vi er pålagt dette av loven. Vi vil kanskje også måtte formidle informasjonen til kredittopplysnings- eller inkassobyrå eller for å beskytte rettighetene eller eiendelene våre.
Vi kan engasjere en annen virksomhet som skal hjelpe oss med å utføre bestemte interne funksjoner, for eksempel kontobehandling, innfrielse av forespørsler, klienttjenester, målinger av kundetilfredshet eller andre datainnsamlingsaktiviteter, som er relevante for virksomheten vår og hjelper oss med å forbedre tjenestene vi tilbyr deg. Vi kan også formidle klientinformasjon fra databasen til en part som skal hjelpe oss med å analysere og identifisere klientenes behov og underrette klienter om produkt- og tjenestetilbudet. Bruken av informasjonen er strengt begrenset til oppgaven vi bestiller, og kan ikke brukes til noe annet formål. Alle tredjeparter som vi deler personlig informasjon med, er pålagt å verne om personlig informasjon på en måte som tilsvarer måten som vi verner om personlig informasjon på. Eksempler på informasjon som deles: Navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og informasjon om kontoaktivitet.
Hvis du på et eller annet tidspunkt kjøper et produkt eller en tjeneste som tilbys fra et annet selskap, for eksempel ved å klikke på en reklame på et webområde som eies eller kontrolleres av Plus500, vil eventuell personlig informasjon som du deler med selskapet, ikke kontrolleres av vår personvernerklæring. Vi er ikke ansvarlig for personvernpolicyen eller innholdet til webområdene som vi har koblinger til. Vi har heller ingen kontroll med bruken eller beskyttelsen av informasjonen som du gir til disse webområdene, eller som hentes inn av disse. Når du går inn på et webområde som vi har merkesamarbeid med, eller på et webområde som vi har koblinger til, vil du kanskje bli bedt om å oppgi registreringsinformasjon eller annen informasjon. Merk at informasjonen du oppgir, går til en tredjepart. Du bør gjøre deg kjent med personvernpolicyen som publiseres av tredjeparten.

Reservasjon mot formidling av ikke-offentlig personlig informasjon
Du kan reservere deg mot at vi formidler ikke-offentlig personlig informasjon til bestemte tredjeparter. Hvis du ønsker at vi ikke skal formidle ikke-offentlig informasjon til tredjeparter, kan du ta kontakt Plus500 gjennom kontaktinformasjonen som står oppført nedenfor. Merk at for felleskontoer vil en slik reservasjon gjort av én eier av en felleskonto gjelde for alle eierne av felleskontoen. Du må gjøre separate reservasjoner for samtlige kontoer du har hos Plus500.
Hvis vi har til hensikt å dele informasjon på en måte som ikke er dekket av denne personvernerklæringen, vil vi informere deg om dette ved å offentliggjøre et tillegg på Plus500-webområdet, en melding i "Siste nytt"-delen av webområdet og eventuelt gi deg muligheten til å reservere deg mot slik bruk.

Sikkerheten til din personlige informasjon
Vi benytter sikkerhetsprogramvare, systemer og prosedyrer som gir deg et sikkert og trygt handelsklima og beskytter din personlige, finansielle og handelsrelaterte informasjon.
Hvis du åpner en konto hos oss, får du utstedt et unikt kontonummer og passord samt en unik bruker-ID. Bare et begrenset antall Plus500-ansatte som har behov for å kjenne til informasjonen, har tilgang til kontonummeret, bruker-ID-en og passordet. Husk: I siste instans er det du selv som er ansvarlig for å holde kontonummeret, bruker-ID-en og passordet hemmelig. Vi anbefaler sterkt at du ikke formidler denne informasjonen til andre.

Bruk av "informasjonskapsler"
Vi bruker informasjonskapsler som assisterer oss i å sikre dine handelsaktiviteter og forbedre webområdets ytelse. (Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes fra webserveren til datamaskinen din.) Informasjonskapsler som benyttes av Plus500, inneholder ikke personlig informasjon, heller ikke konto- eller passordsinformasjon. De benyttes av Plus500 slik at webområdet skal kunne gjenkjenne at en sideforespørsel kommer fra en person som allerede er innlogget.
Plus500 kan dele informasjon om bruken til besøkende av webområdet med velrenommerte reklameselskaper som tilpasser våre Internett-bannerreklamer på dette webområdet og andre webområder. Til dette formålet kan pikseltagger (også kalt tomme gif-er eller "web beacons") brukes til å merke av sidene du har besøkt. Informasjonen som hentes inn av reklameselskaper gjennom bruken av slike pikseltagger, er ikke personlig identifiserbar.

Vi benytter kanskje en tredjepart til å spore og analysere bruks- og volumstatistikk, inkludert sideforespørsler, skjemaforespørsler og klikkemønster. Dette for å administrere og forbedre Plus500-webområdet. Tredjeparten kan benytte informasjonskapsler til å spore oppførsel og installere informasjonskapsler på vegne av Plus500. Slike informasjonskapsler inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Endringer i denne personvernerklæringen
Hvis Plus500 foretar vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil den reviderte personvernerklæringen straks offentliggjøres på webområdet/-ene, og vi vil informere deg om endringene via en kunngjøring på webområdet/-ene. Du samtykker i at en elektronisk publisering av en revidert personvernerklæring på webområdet utgjør en faktisk kunngjøring til deg. Enhver uenighet om personvernerklæringen reguleres av denne kunngjøringen og Plus500-kundeavtalen. Skulle du ha noen spørsmål som denne erklæringen ikke gir svar på, kan du kontakte en representant for kundeservice.