Mobile Menu

Plany płatności

Najlepszy inwestycyjny program partnerski online

500Affiliates jest oficjalnym programem partnerskim platformy inwestycyjnej Plus500. 500Affiliates jest pierwszym ogólnodostępnym programem partnerskim w branży finansowej. W ciągu krótkiego okresu uzyskaliśmy reputację programu, który pomaga partnerom osiągnąć najwyższe dochody za polecanie użytkowników.

Do wyboru masz dwa plany płatności:

Najbardziej konkurencyjne plany płatności na rynku

Możesz wybrać spośród trzech dostępnych planów płatności:

1. Plan CPA - $200-$800 za handlowca (dowolną kwotę wpłaty!), dzięki czemu jest on najkorzystniejszym planem finansowym CPA.

Wypłata zależy od kraju pochodzenia prawdziwego inwestora, tj. jeśli wprowadzisz kwalifikowanego inwestora operującego prawdziwymi pieniędzmi z Niemiec, otrzymasz inną sumę niż za inwestora z Irlandii. Sprawdź pełną listę

1-5 6-10 >10 Plan hybrydowy
Australia $700 $750 $800 $250 + $18%
Austria $600 $650 $700 $200 + $18%
Bulgaria $200 $250 $300 $100 + $18%
Cyprus $400 $450 $500 $150 + $18%
Czech Republic $400 $450 $500 $150 + $18%
Denmark $700 $750 $800 $250 + $18%
Finland $400 $450 $500 $150 + $18%
France $700 $750 $800 $250 + $18%
Germany $700 $750 $800 $250 + $18%
Greece $400 $450 $500 $150 + $18%
Hong Kong $400 $450 $500 $150 + $18%
Ireland $600 $650 $700 $200 + $18%
Israel $400 $450 $500 $150 + $18%
Italy $700 $750 $800 $250 + $18%
Kuwait $600 $650 $700 $200 + $18%
Latvia $200 $250 $300 $100 + $18%
Luxembourg $600 $650 $700 $200 + $18%
Malaysia $400 $450 $500 $150 + $18%
Malta $600 $650 $700 $200 + $18%
Netherlands $700 $750 $800 $250 + $18%
Norway $700 $750 $800 $250 + $18%
Poland $400 $450 $500 $150 + $18%
Portugal $600 $650 $700 $200 + $18%
Qatar $400 $450 $500 $0 + $18%
Romania $200 $250 $300 $100 + $18%
Saudi Arabia $600 $650 $700 $200 + $18%
Slovakia $400 $450 $500 $150 + $18%
South Africa $400 $450 $500 $150 + $18%
Spain $600 $650 $700 $200 + $18%
Sweden $700 $750 $800 $250 + $18%
Switzerland $600 $650 $700 $200 + $18%
United Arab Emirates $600 $650 $700 $200 + $18%
United Kingdom $700 $750 $800 $250 + $18%
Inne kraje $200 $250 $300 $100 + $18%

2. Udział w dochodach - w tym planie otrzymujesz procent MGR (Miesięcznego Dochodu Brutto) wytworzonego przez poleconych nam użytkowników, którzy zarejestrowali się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przychód miesięczny brutto (MGR) równa się miesięczne prowizje minus wszelkie miesięczne obciążenia.

Kwalifikowani handlowcy co miesiąc co miesiąc procentowy udział w dochodach
1-5 20%
6-10 25%
>10 30%

3. Plan hybrydowy - Specjalne połączenie stawek CPA oraz udziału w dochodach.

Plan zapewnia zarówno nagrody za ruch polecony przez Ciebie oraz korzyści długoterminowe wynikające z działań handlowców. Więcej informacji możesz znaleźć w kolumnie "Plan hybrydowy" znajdującej się na wykresie CPA (wartości CPA zmieniają się ze względu na kraj użytkownika + 18% Udziału dochodów).

Tak, jak w planie CPA, płatność dokonywana jest za każdego kwalifikowanego inwestora operującego prawdziwymi pieniędzmi, którego skierujesz do witryny, a który zarejestrował się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

* Z zastrzeżeniem warunków i zasad Umowy Partnerskiej.
* W celu kierowania działań promocyjnych do obywateli lub rezydentów krajów, które nie są wyraźnie wymienione w powyższej tabeli, Partner musi otrzymać uprzednią, pisemną zgodę firmy.

Więcej danych znajdziesz w "Pomoc"