Mobile Menu

Ochrana osobných údajov dohody

Prehlásenie o zásadách zabezpečenia súkromia Plus500
Ochrana súkromia a osobných a finančných informácií našich klientov a návštevníkov webových stránok je našou najvyššou prioritou. Nasledujúce prehlásenie o zásadách zabezpečenia súkromia vysvetľuje, ako Plus500 zhromažďuje a ochraňuje vaše osobné informácie. Odkazy na "Plus500" v tomto prehlásení o zásadách zabezpečenia súkromia zahŕňajú všetky spoločnosti a divízie Plus500, vrátane Plus500.com.
Otvorením účtu Plus500, resp. používaním webových stránok Plus500 dávate svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním osobných informácií zo strany Plus500 v súlade s tým, ako je to vysvetlené v tomto prehlásení o zásadách zabezpečenia súkromia.

Zhromažďovanie osobných údajov
Zbierame informácie potrebné pre otvorenie účtu, efektívne vykonávanie obchodných transakcií a ochranu vášho súkromia. Za týmto účelom získavame informácie, ktoré nám pomôžu zhodnotiť vaše potreby a preferencie.
Medzi informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás, patria informácie potrebné na komunikáciu s vami, vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Okrem toho zhromažďujeme zákonom požadované informácie pre vašu identifikáciu, vrátane čísla sociálneho zabezpečenia, čísla pasu alebo daňového identifikačného čísla. Pri otvorení účtu taktiež zhromažďujeme demografické informácie vrátane pohlavia, dátumu narodenia, povolania a zamestnania. Naše regulačné orgány tiež požadujú, aby sme vyhodnocovali vaše skúsenosti s obchodovaním, váš približný ročný príjem, približné čisté imanie a dostupný rizikový kapitál, to všetko za účelom zhodnotenia vašej finančnej pozície.
Väčšinu informácií, ktoré zhromažďujeme, nám poskytnete priamo vy, a to vyplnením žiadosti o účet a s ním súvisiacej dokumentácie, zadaním obchodnej operácie, alebo tým, že nám pošlete e-mail alebo poskytnete informácie v rámci odpovede na propagačnú alebo špeciálnu ponuku. K ďalším spôsobom získavania informácií patria (1) sledovanie, ako používate webové stránky, a (2) poskytovanie produktov a služieb pre vás. Tieto informácie nám umožňujú ponúkať vám produkty a služby, ktoré by pre vás mali byť zaujímavé.
Informácie, ktoré zhromažďujeme nepriamo, zahŕňajú vašu adresu internetového protokolu ("IP"), typ prehliadača, operačný systém, poskytovateľa internetových služieb (ISP), časové značky, zadané transakcie a on-line inzeráty, na ktoré kliknete. Tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom cookies, čo sú malé textové súbory zasielané z webového serveru, ktoré môžu byť uložené na vašom počítači. Cookies nám pomáhajú lepšie vás spoznať vďaka tomu, že nám poskytujú prevádzkové údaje, ktoré môžeme použiť, aby sme vám uľahčili prácu s našimi webovými stránkami a zlepšili tak pohyb v rámci nich, ako aj ich použiteľnosť.

Používanie osobných informácií
Plus500 môže použiť informácie získané od vás na účely overenia vašej identity a kontaktných informácií. Tieto informácie môžeme taktiež používať na otvorenie a nastavenie vášho obchodného účtu, vydanie čísla účtu a bezpečného hesla, správu činnosti vášho účtu a kontaktu s vami ohľadom vášho účtu. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať naše služby pre vás, prispôsobiť vám spôsob prehliadania webových stránok a informovať vás o ďalších produktoch, službách alebo propagačných akciách, ktoré vás môžu zaujímať.
Ak svoj účet u nás zatvoríte, Plus500 si vaše informácie ponechá. Použije ich však výhradne pre vyhovenie regulačným požiadavkám a na účely pravidelného kontaktovania s cieľom ponúknuť vám príležitosť k reaktivácii vášho účtu alebo účasť na iných hodnotných ponukách.

Pobočky a partneri Plus500
Plus500 môže zdieľať informácie s pobočkami, ak sú takéto informácie potrebné pre poskytnutie vami požadovaného produktu či služby, alebo pre poskytnutie príležitosti k vašej účasti na produktoch a službách našich pobočiek. Plus500 zároveň vytvára partnerstvá a združenia, ktoré môžu zahŕňať zmluvy o spoločnom marketingu s inými spoločnosťami ponúkajúcimi vysoko kvalitné produkty a služby, ktoré môžu byť hodnotné pre našich klientov. Aby sme zabezpečili, že takéto produkty a služby budú vyhovovať vašim potrebám a že budú dodávané užitočným a vhodným spôsobom, Plus500 môže niektoré osobné informácie zdieľať s partnermi, pobočkami a združeniami. To im umožní lepšie pochopiť, ktoré ponuky sú skutočne relevantné a účelné. V rámci našich strategických vzťahov požadujeme, aby sa uvádzalo, že konkrétna ponuka bola vytvorená z dôvodu vzťahu s nami. Použitie osobných informácií je obmedzené na účely súvisiace s naším vzťahom s partnerom alebo pobočkou.

Nepridružené tretie strany
Plus500 nepredáva, neposkytuje na základe licencie, neprenajíma a ani inak nezverejňuje vaše osobné informácie žiadnej tretej strane, a to z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou nižšie uvedených situácií.
Plus500 si vyhradzuje právo zverejniť vaše osobné informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, a to regulačným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a iným štátnym úradom. Vaše informácie môžeme tiež podľa potreby sprístupniť úverovým spoločnostiam alebo inkasným agentúram, resp. v prípade, že to bude nutné pre ochranu našich práv alebo majetku.
Za účelom zlepšenia služieb, ktoré vám poskytujeme, môžeme na vykonávanie určitých interných funkcií najať inú spoločnosť - napríklad na spracovávanie účtov, realizáciu objednávok, služby klientom, prieskumy spokojnosti klientov alebo iné činnosti týkajúce sa zhromažďovania dát relevantných pre naše podnikanie. Klientske informácie z našej databázy môžeme taktiež poskytnúť tretej strane, ak nám má pomôcť analyzovať a identifikovať potreby klientov a upozorňovať ich na ponuku produktov a služieb. Použitie zdieľaných informácií je prísne obmezené na realizáciu vyžiadanej úlohy a neslúži na žiadne iné účely. Všetky tretie strany, s ktorými zdieľame osobné informácie, sú povinné chrániť osobné informácie podobným spôsobom, ako ich chránime my. Medzi zdieľané informácie patria napríklad identifikačné informácie, ako sú meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o aktivite na účte.
Pokiaľ sa kedykoľvek rozhodnete pre nákup produktu alebo služby ponúkaných inou spoločnosťou, napr. kliknutím na inzerát na webových stránkach, které Plus500 vlastní nebo kontroluje, osobné informácie, ktoré budete zdieľať s touto spoločnosťou, prestanú spadať pod naše prehlásenie o zásadách zabezpečenia súkromia. Nenesieme zodpovednosť za zásady zabezpečenia súkromia, ani za obsah webových stránok, na ktoré odkazujeme, a nemáme žiadnu kontrolu nad použitím alebo ochranou informácií, ktoré poskytnete týmto stránkam alebo ktoré tieto stránky zhromažďujú. Vždy, keď sa rozhodnete použiť odkaz na webové stránky prevádzkované pod spoločnou značkou alebo na webové stránky prepojené len prostredníctvom odkazu, môžete byt požiadaní o registračné alebo iné informácie. Majte prosím na vedomí, že vami poskytované informácie smerujú do rúk tretej strany a mali by ste sa preto oboznámiť so zásadami zabezpečenia súkromia publikovanými touto treťou stranou.

Možnosť požiadať o neposkytovanie neverejných súkromných informácií
Máte možnosť dať nám pokyn neposkytovať neverejné osobné informácie určitým tretím stranám. Ak sa rozhodnete požiadať o zákaz zdieľania neverejných osobných informácií s tretími stranami, kontaktujte prosím Plus500 s využitím kontaktných informácií uvedených nižšie. Majte prosím na vedomí, že v prípade spoločných účtov je takýto príkaz zo strany majiteľa spoločného účtu platný pre všetkých majiteľov účtov pod týmto spoločným účtom. Tento príkaz na neposkytovanie informácií musí byť zadaný zvlášť pre každý účet, ktorý máte na platforme Plus500.
Pokiaľ navrhneme zdieľanie informácií spôsobom, ktorý nie je súčasťou tohto prehlásenia o zachovaní súkromia, budeme vás o takejto zmene informovať prostredníctvom dodatku na webových stránkach Plus500, oznámením v sekcii webových stránok "Čo je nové" a ak to bude vhodné, poskytneme vám možnosť zadania pokynu k neúčasti na takomto použití informácií.

Bezpečnosť vašich osobných informácií
Na ochranu vašich osobných, finančných a obchodných informácií a na vytvorenie bezpečného obchodného prostredia používame bezpečnostný softvér, systémy a postupy.
Pri otváraní účtu u nás vám vydáme jedinečné číslo účtu, ID používateľa a heslo, ku ktorým má prístup len obmedzený počet zamestancov Plus500, ktorí tieto informácie musia vedieť. Pamätajte na to, že v konečnom dôsledku leží zodpovednosť za uchovanie vášho čísla účtu, používateľského ID a hesla v tajnosti na vás. Dôrazne odporúčame, aby ste tieto informácie neposkytovali žiadnej inej osobe.

Používanie "cookies"
Cookies používame na to, aby nám pomáhali pri zabezpečovaní vašich obchodných činností a pri zlepšovaní výkonnosti našich webových stránok. (Cookies sú malé textové súbory zasielané z nášho webového serveru na váš počítač.) Cookies, ktoré používa Plus500, neobsahujú žiadne osobné informácie ani informácie o účte alebo hesle. Plus500 ich používa na to, aby webové stránky rozoznali, že požiadavka na otvorenie stránky pochádza od osoby, ktorá je už prihlásená.
Plus500 môže zdieľať informácie o používaní webových stránok ich návštevníkmi s renomovanými reklamnými spoločnosťami za účelom správneho cielenia našich bannerových internetových reklám na našich aj iných stránkach. Pre tento účel môžu byť použité pixelové tagy (známe tiež pod názvom priehľadný gif alebo webový maják) označujúce stránky, ktoré ste navštívili. Informácie zhromažďované reklamnými spoločnosťami s použitím týchto pixelových tagov neobsahujú osobnú identifikáciu.

Správu a zlepšovanie webových stránok Plus500 môžeme zveriť tretej strane, ktorá bude sledovať a analyzovať ich návštevnosť a objemové štatistické informácie, vrátane žiadostí o otvorenie stránok, žiadostí o formuláre a ciest odkazov. Táto tretia strana môže používať cookies za účelom sledovania správania a môže tiež umiestňovať cookies v mene Plus500. Tieto cookies neobsahujú žiadnu osobnú identifikáciu.

Zmeny v tomto prehlásení o zásadách zabezpečenia súkromia
V prípade, že Plus500 zásadným spôsobem zmení svoje prehlásenie o zásadách zabezpečenia súkromia, na naše webové stránky bude okamžite umiestnená revidovaná verzia prehlásenia o zásadách zachovávania súkromia spolu s oznámením o vykonaní takýchto zmien. Vy týmto dávate svoj súhlas s tým, že aktualizovanú verziu prehlásenia o zásadách zabezpečenia súkromia vyvesenú elektronicky na týchto webových stránkách budete pokladať za oznámenie určené priamo vám. Akýkoľvek spor týkajúci se nášho prehlásenia o zásadách zabezpečenia súkromia závisí na tomto oznámení a na zákaznickej zmluve Plus500. Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré toto prehlásenie neposkytuje odpoveď, obráťte sa prosím na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom.