Mobile Menu

Personuppgifter Avtal

Sekretesspolicy hos Plus500
Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande sekretesspolicy beskrivs hur Plus500 samlar och skyddar dina personliga uppgifter. Hänvisningar till "Plus500" i denna sekretesspolicy avser alla Plus500-företag och avdelningar, inklusive Plus500.com.
När du öppnar ett konto hos Plus500 eller besöker Plus500 webbplats godkänner du att Plus samlar och använder personlig information enligt sekretesspolicyns beskrivning.

Insamling av personlig information
Vi samlar in information som behövs för att öppna konto, för att genomföra affärer på ett effektivt sätt och för att skydda din sekretess. För att kunna göra detta samlar vi information för att kunna bedöma dina behov och preferenser.
Den information som vi samlar in direkt från dig inkluderar information som behövs för att kommunicera med dig, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi samlar också in information som krävs enligt lag för att bekräfta din identitet inklusive ditt personnummer och passnummer. Vi samlar också in demografisk information när du öppnar ett konto, inklusive kön, födelsedatum, yrke och arbetsstatus. Våra myndigheter kräver också att vi bedömer din handelserfarenhet, din ungefärliga årsinkomst, ungefärliga förmögenhet och tillgängligt riskkapital. Detta används för att bedöma din ekonomiska position.
Du tillhandahåller oss med större delen av informationen som vi kräver. Du gör detta genom att fylla kontoansökan och tillhörande dokument, genom att lägga en order, genom att skicka oss e-post eller genom att skicka in information som svar på en kampanj eller specialerbjudande. Vi samlar också in information genom att (1) iaktta hur du använder webbsidan, och (2) erbjuda dig produkter och tjänster. Med denna information kan vi erbjuda produkter och tjänster som bör intressera dig.
Den information som vi samlar indirekt från dig inkluderar din IP-adress (Internet Protocol), typ av webbläsare, operativsystem, Internetleverantör, tidstämplar, transaktioner som du gör samt bannerreklam som du klickar på. Vi gör det genom att använda cookies, som är små textfiler som skickas från webbservern och som kan sparas i din dator. Med hjälp av cookies kan vi lära känna dig bättre genom att tillhandahålla operativ data som vi kan använda för att underlätta din interaktion med vår webbplats och förbättra dess navigering och användning.

Användning av personlig information
Plus500 kan använda den information som du tillhandahåller för att bekräfta din identitet och kontaktinformation. Vi kan också använda denna information för att registrera ditt handelskonto, utfärda ett kontonummer och ett säkert lösenord, upprätthålla aktiviteten på kontot samt kontakta dig med kontoinformation. Med denna information kan vi förbättra våra tjänster till dig, anpassa din surfningsupplevelse samt informera dig om ytterligare produkter, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för dig.
Om du avslutar ditt konto hos oss sparas din information hos Plus500. Informationen används dock bara för att följa myndighetsbestämmelser och för att ibland kontakta dig och erbjuda dig att återaktivera ditt konto eller delta i andra värdefulla erbjudanden.

Plus500 dotterbolag och partners
Plus500 kan dela information med sina dotterbolag om informationen behövs för att erbjuda produkten eller tjänsten som du har bett om, eller för att ge dig möjlighet att delta i produkter och tjänster som våra dotterbolag erbjuder. Plus500 samarbetar även med andra företag som ibland erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet som kan vara av intresse för våra kunder. För att försäkra att dessa produkter och tjänster motsvarar dina behov och levereras på ett relevant sätt, delar Plus500 personlig information med våra partners och dotterbolag. Då kan kunden bättre förstå de erbjudanden som är mest relevanta och användbara. I våra strategiska relationer, kräver vi att det anges att ett erbjudande erbjuds på grund av relationen med oss. Din personliga information användas bara för de syften som identifieras i vår relation med partnern eller dotterbolaget.

Tredje parter som inte är dotterbolag
Plus500 säljer inte, licensierar inte eller lämnar inte ut personliga uppgifter till tredje part av någon anledning utom för de undantag som beskrivs undan.
Plus500 förbehåller sig rätten att avslöja din personliga information till tredje parter när det krävs av lagen eller av andra myndigheter. Vi kan också avslöja din personliga information till kreditrapporteringsbyråer eller insamlingskontor, eller om vi behöver skydda våra rättigheter eller egendom.
För att förbättra våra tjänster till dig vi kan engagera andra företag som hjälper oss med vissa interna funktioner, t.ex. kontobehandling, uppfyllning, kundtjänst, undersökningar om kundtillfredsställelse eller andra datainsamlingsaktiviteter relevanta för vår verksamhet. Vi kan också tillhandahålla kundinformation från vår databas till en part för att hjälpa oss att analysera och identifiera kundens behov och informera kunden om produkter och tjänster som vi erbjuder. Den information som vi delar används endast för att utföra den uppgift vi begär och inte för något annat syfte. Alla tredje parter som vi delar personlig information med måste skydda den personliga informationen på samma sätt som vi gör. Exempel på information som delas är namn, adresse, e-postadress, telefonnummer och information om kontoaktivitet.
Om du väljer att köpa en produkt eller tjänst från ett annat företag, till exempel genom att klicka på en annons på en webbsida som ägs eller styrs av Plus500 skyddas du inte av vår sekretesspolicy om du delar personlig information med det företaget. Vi ansvarar inte för sekretesspolicyn eller innehållet på de webbplatser som vi har länkar till och vi kan inte styra den information som du lämnar ut eller som sådana webbplatser samlar in. Varje gång du väljer att klicka på en länkad webbplats kan du behöva ange registreringsinformation eller annan information. Lägg märke till att informationen som du tillhandahåller överlämnas till tredje part. Du behöver känna till sekretesspolicyn för tredje part.

Välja bort att avslöja personlig information
Du kan ange att vi inte ska avslöja personlig information till vissa tredje parter. Kontakta Plus500 om du vill välja bort att avslöja personlig information till vissa tredje parter. Lägg märke till att om du har ett gemensamt konto gäller möjligheten att välja bort att avslöja personlig information för alla kontohavare. Om du har flera konton hos Plus500 måste du välja bort att avslöja personlig information för varje konto.
Om vi förslår att dela information på ett sätt som inte framgår i denna sekretesspolicy får du ett meddelande om detta på Plus500 webbsida, ett meddelande i avsnittet "Nyheter" på webbsidan, och du får en möjlighet att välja bort att delta i detta om det behövs.

Skydd av din personliga information
Vi använder säkerhetsprogram, system och tillvägagångssätt för att skapa en säker handelsmiljö och skydda din personliga information, din ekonomiska information samt information om dina affärer.
När du öppnar ett konto hos oss, du får ett unikt kontonummer, användar-id och lösenord. Bara ett fåtal anställda hos Plus500 behöver känna till denna information och ha tillgång till ditt kontonummer, användar-id och lösenord. Kom ihåg: det är du som ansvarar för att skydda ditt kontonummer, användar-id och lösenord. Vi rekommenderar att du inte avslöjar informationen till någon annan.

Användning av "cookies"
Vi använder cookies för att skydda dina affärsaktiviteter och förbättra hur vår hemsida fungerar. (Cookies är små textfiler som skickas från webbservern till din dator.) Cookies som används av Plus500 innehåller ingen personlig information eller information om konto och lösenord. De används av Plus500 för att visa att sidbegäran kommer från en person som redan är inloggad.
Plus500 kan dela information om hur våra besökare använder webbsidan till välkända annonsföretag. Syftet är att inrikta våra bannerannonser på den här webbplatsen och andra webbplatser. Av denna anledning använder vi pixel-taggar (så kallade "clear gifs" eller "web beacons") för att markera de sidor som du har besökt. Den information som samlas av annonsföretag med hjälp av pixel-taggar är inte personligt identifierbar.

För att administrera och förbättra webbsidan Plus500, kan vi använda en tredje part för att spåra och analysera statistisk information om användning och volym. Här ingår sidbegäran, formulärbegäran och klicksökvägar. Tredje part kan använda cookies för att följa beteendet på uppdrag av Plus500. Dessa cookies innehåller ingen personligt identifierbar information.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Om Plus500 inför viktiga ändringar i sekretesspolicyn läggs den nya policyn upp på webbsidan och vi meddelar på vår webbsida/webbsidor om sådana ändringar. Du godkänner att vi lägger upp sekretesspolicyn elektroniskt på webbsidan. Detta meddelande och vårt Plus500-kundavtal ska användas vid eventuella klagomål. Kontakta kundtjänst om du har frågor om sekretesspolicyn.