ЧЗВ

Плащания

План за плащане – 500Affiliates’

Плановете за плащане" са бизнес плановете които поддържаме като част от програмата 500Affiliates. На базата на тези планове, ще ви бъде платено за вашите промоционална дейност като наш партньор.

Как работи планът за CPA?

Когато привличате квалифициран търговец в Plus500, ще получите фиксирано плащане (CPA) в съответствие с държавата на произход на търговеца.

Какво е квалифициран CPA търговец?

Квалифициран CPA търговец е търговец който е направил първи депозит, започнал е да търгува с истински финансови средства и е надхвърлил лимита за разпростиране.

Как получавам заплащане за квалифициран CPA търговец?

В края на всеки календарен месец системата ни автоматично изчислява общата сума на CPA за новите квалифицирани търговци, регистрирани в акаунта Ви за партньори.
Което означава, че ще спечелите стойността на Вашите CPA, умножена по броя нови квалифицирани търговци, в съответствие с плана 500Affiliates CPA.

Начини на плащане - Как мога да определя моите данни за плащане?

Поддържаме банкови преводи като метод на плащане. Попълнете цялата съответна информация за банков превод, като влезете в раздел „Управление на акаунт“ във Вашия акаунт, а после отворите раздел „Подробности за плащанията“.

Кога се обработват плащанията?

Извършваме плащания до 10-то число на всеки месец за активността Ви през предишния месец.*
* Салдото по акаунта на партньора Ви трябва да е повече от $150.

Стойност на CPA
Australia $800
Austria $500
Bulgaria $300
Cyprus $500
Denmark $500
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hungary $200
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Luxembourg $500
Malta $300
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Poland $500
Romania $300
Slovakia $300
South Africa $700
Sweden $700
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Други държави $200