Mobile Menu

Декларация за поверителност споразумение

Декларация за поверителност на Plus500
Запазването на поверителността и защитата на личната и финансова информация на нашите клиенти и посетители на уебсайта ни, е наш приоритет от първостепенна важност. Декларацията за поверителност по-долу описва как Plus500 събира и защитава Вашата лична информация. Препратките към "Plus500" в тази Декларация за поверителност включват всички компании и подразделения на Plus500, включително Plus500.com.
С отварянето на сметка в Plus500 или с използването на уебсайта на Plus500, давате Вашето съгласие за събирането и използването на лична информация от Plus500, както е обяснено в тази декларация за поверителност.

Събиране на лична информация
Ние събираме необходимата информация за отваряне на сметка, за ефективно изпълнение на сделките и за защита на Вашата поверителност. За тази цел, ние събираме информация, която да ни помогне да оценим Вашите нужди и предпочитания.
Информацията, която събираме директно от Вас, включва информация, необходима за комуникация с Вас като Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Освен това, ние събираме информация, изисквана от закона за идентифициране на Вашата самоличност, номера на Вашата социална осигуровка, номера на паспорта Ви или номер за данъчна регистрация. При отваряне на сметка, ние също събираме демографски данни, включително пол, дата на раждане, професия и заетост. Нашите регулаторни органи изискват от нас също да оценим Вашия търговски опит, приблизителен годишен доход, приблизителна нето равностойност и наличен рисков капитал - всичко това, за да можем да преценим Вашето финансово положение.
По-голямата част от събираната информация, Вие ни предоставяте директно. Това става, като попълвате регистрацията на сметка и свързаната документация, като правите сделка, като ни изпращате имейл или като изпращате информация в отговор на реклама или специална оферта. Други начини, по-които получаваме информация, са (1) като наблюдаваме как използвате нашия уебсайт и (2) като Ви предоставяме продукти и услуги. Тази информация ни позволява да Ви предлагаме продукти и услуги, които може да представляват интерес за Вас.
Информацията, която събираме индиректно от Вас, включва Вашия Интернет протокол ("IP") адрес, тип браузър, операционна система, доставчик на Интернет услуга, времеви отпечатъци, направени транзакции и кликове върху рекламни банери. Това правим с помощта на "cookies", които са малки текстови файлове, изпратени от уебсървъра до Вашия компютър. Тези "cookies" ни помагат да Ви опознаем по-добре, като ни предоставят оперативни данни, които използваме, за да направляваме взаимодействието Ви с нашия уебсайт и подобрим неговата навигация и използваемост.

Използване на лична информация
Plus500 може да използва събраната от Вас информация, за да потвърди Вашата самоличност и данни за контакт. Ние също може да използваме тази информация, за да установим и настроим Вашата сметка за търговия, да издадем номер на сметка и парола, да поддържаме дейността на Вашата сметка и да се свържем с Вас с информация за сметката. Тази информация ни помага да подобрим услугите, които Ви предоставяме, да се приспособим към Вашите навици на сърфиране в Интернет и да Ви информираме за допълнителни продукти, услуги или промоции, които може да представляват интерес за Вас.
Ако затворите сметката си при нас, Plus500 ще запази Вашата информация, но ще я използва само за целите на регулаторните изисквания и ще се свързва периодично с Вас, за да Ви предлага възможност да активирате повторно Вашата сметка или да участвате в други ценни оферти.

Афилиейти и партньори на Plus500
Plus500 може да споделя информация с афилиейти и партньори, ако информацията е необходима за предоставянето на продукт или услуга, която сте поискали, или да Ви предостави възможността да участвате в продукти или услуги, предлагани от нашите афилиейти. Plus500 също сключва партньорства и съюзи, които може да включват съвместни споразумения за маркетинг, с други компании, предлагащи висококачествени продукти и услуги, които биха били полезни за нашите клиенти. За да сме сигурни, че тези продукти и услуги отговарят на Вашите нужди и са предоставени по подходящия начин, ние от Plus500 може да споделим част от личната информация с партньори, афилиейти и съюзи. Това ще им позволи по-добре да разберат офертите, които са най-подходящи и полезни. В нашите стратегически връзки, ние ще изискваме да бъде установено, че дадена оферта е реализирана заради връзката с нас. Използването на Вашата лична информация е ограничено до целите, установени в нашата връзка с партньора или афилиейта.

Не свързани трети страни
Plus500 не продава, лицензира, отдава под наем или по друг начин разкрива Вашата лична информация на трети страни, по никакви други причини, освен посочените по-долу.
Plus500 си запазва правото да разкрива Вашата лична информация на трети страни, когато това се изисква от закона за контрол, прилагане на закона или други държавни власти. Ние може също да разкрием Вашата информация, когато е необходимо, на агенции за събиране на дългове или отчитане на кредити или когато е необходимо да защитим нашите права или собственост.
В помощ подобряването на нашите услуги, ние може да ангажираме друг бизнес за изпълнение на някои вътрешни функции, като обработване на сметки, изпълнение, обслужване на клиенти, проучвания на удовлетвореността или други дейности по събиране на данни, свързани с нашия бизнес. Може също да предоставим на трети страни информация за клиентите си от нашата база данни, в помощ анализа и установяването на нуждите на клиентите и уведомяването им за предлагани продукти и услуги. Употребата на споделената информация е строго ограничена до изпълнението на изискваната от нас задача и за никаква друга цел. Всички трети страни, с които споделяме лична информация, се задължават да я защитават но начин, подобен на нашите методи за защита на личната информация. Примери на споделена информация са идентифициращи данни като име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и информация за дейността по сметката.
Ако някога изберете да закупите продукт или услуга, предлагани от друга компания, например чрез щракване върху реклама в уебсайт, собственост или под контрола на Plus500, всяка лична информация, която споделяте с тази компания, повече няма да бъде под контрола на нашата Декларация за поверителност. Ние не сме отговорни за политиката за поверителност или съдържанието на сайтовете, към които Ви свързваме и нямаме контрол върху използването или защитата на информация, предоставена от Вас или събирана от тези сайтове. Когато изберете да се свържете с ко-брандиран уебсайт или свързан уебсайт, от Вас може да се иска да предоставите регистрационна или друга информация. Не забравяйте, че информацията, която предоставяте, се изпраща до трета страна и Вие трябва да се запознаете с политиката за поверителност, публикувана от тази трета страна.

Отказ от разкриване на непублична лична информация
Вие можете да ни заявите да не разкриваме непублична лична информация на определени трети страни. За да се откажете от споделяне на непублична лична информация с трети страни, се свържете с Plus500 на посочените по-долу данни за контакт. Отбележете, че при съвместни сметки, изборът за отказване, направен от един от собствениците на съвместна сметка, се прилага за всички собственици на тази сметка. Изборът за отказване трябва да бъде направен поотделно за всяка отделна сметка, която поддържате в Plus500.
Ако ние предложим да споделим информация по начин, неупоменат в тази Декларация за поверителност, ние ще Ви уведомим за тази промяна с публикуване на допълнение на уебсайта на Plus500, съобщение в раздела "Какво ново" на уебсайта и, ако е приложимо, ще Ви предоставим възможност да се откажете от този вид употреба.

Сигурността на Вашата лична информация
Ние използваме софтуер за сигурност, системи и процедури, осигуряващи Ви безопасна и сигурна среда за търговия и защитаващи Вашата лична, финансова и търговска информация.
Когато отворите сметка при нас, Ви се издава уникален номер на сметката, потребителско име и парола. Само ограничен брой служители на Plus500, които трябва да знаят тази информация, ще имат достъп до номера на Вашата сметка, потребителско име и парола. Запомнете: преди всичко Вие сте отговорни за запазване сигурността на номера на Вашата сметка, потребителско име и парола. Силно Ви препоръчваме да не разкривате тази информация на никого.

Употреба на "cookies"
Ние използваме "cookies" в помощ осигуряването на Вашите търговски дейности и да подобрим работата на нашия уебсайт. (Cookies са малки текстови файлове, изпратени от уебсървъра до Вашия компютър.) Използваните от Plus500 "cookies" не съдържат никакви лични данни, нито информация за сметката или парола. Те се използват от Plus500, за да може сайта да разпознае, че заявка към страницата е дошла от лице, което вече е влязло в платформата.
Plus500 може да споделя информация за посетители, относно използване на уебсайта, с уважавани рекламни компании за насочване на нашите рекламни банери в Интернет на този или други сайтове. За тази цел, пикселови етикети (наречени още "clear gifs" или "web beacons") може да бъдат използвани за отбелязване на страниците, които сте посетили. Информацията, събрана от рекламната компания чрез употребата на тези пикселови етикети, не може идентифицира самоличността Ви.

За да администрираме и подобрим уебсайта на Plus500, ние може да използваме услугите на трети страни за проследяване и анализ на употребата и обема статистическа информация, включително заявки към страницата, заявки от формуляри и път на кликвания. Третата страна може да използва "cookies", за да проследява поведението, и може да задава "cookies" от името на Plus500. Тези "cookies" не съдържат информация, идентифицираща самоличността Ви.

Промени в Декларацията за поверителност
В случай че Plus500 промени съществено тази Декларация за поверителност, ревизираната Декларация за поверителност ще бъде своевременно публикувана на уебсайта(уебсайтовете) и ние ще публикуваме съобщение на уебсайта(уебсайтовете), информиращо за направените промени. Вие се съгласявате да приемете публикуването на ревизираната Декларация за поверителност в електронен формат на уебсайта като актуално съобщение до Вас. Всеки диспут по отношение на нашата Декларация за поверителност е предмет на това съобщение и на Споразумението с клиента на Plus500. Ако имате въпроси, които тази декларация не засяга, моля, свържете се с наш представител от отдела за обслужване на клиенти.