Mobile Menu

Правила в маркетинга

На партньорите се разрешава единствено да използват официалните маркетингови инструменти на Plus500, които се предлагат в раздела Маркетингови инструменти на Вашата сметка в 500Affiliates.

Партньорите не трябва да емитират маркетингови инструменти и не са упълномощени да промотират Plus500 посредством търсачки, социални мрежи, рекламни мрежи, маркетингови имейли или сходни канали за комуникация.

За Ваше удобство по-долу ще видите контролен списък на основните правила, които трябва да се спазват при всяка една промоция, публикувана на Вашия(ите) уебсайт(ове):

 1. Винаги добавяйте предупредителния надпис „76.4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си“ (вж. по-долу).
 2. Моля обърнете внимание, че ДЗР са единствените продукти, които Plus500 предлага. Обърнете внимание, че дружеството Plus500 е упълномощено да предоставя единствено ДЗР, а не бинарни опции.
 3. Не се позовавайте на промоции за бонуси, когато споменавате Plus500; на Plus500 и 500Affiliates вече не се позволява да предлагат бонуси.
 4. Не използвайте недоказуеми или категорични твърдения, нито безпочвени такива, а търсете балансирани формулировки (вж. по-долу).
 5. Моля споменете, че (изберете валидното за Вас в случая):
  - Plus500UK Ltd, оторизирано и регулирано от FCA (#509909).
  - Plus500CY Ltd, оторизирано и регулирано от CySEC (#250/14).
  - Plus500SG Pte Ltd е лицензирано от MAS (#CMS100648-1) и IE Singapore (#PLUS/CBL/2018).
  - Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681), лицензирано от:
  ASIC в Австралия, AFSL #417727. FMA в Нова Зеландия, FSP #486026; Оторизиран доставчик на финансови услуги, FSP #47546. Не притежавате или нямате права в основните активи. Моля, вижте документите за оповестяване, които се намират в уебсайта.

Позволява се на свързаните предприятия да промотират Plus500 чрез уебсайтове и други източници, които са предварително проверени и одобрени от Plus500.

Всеки трафик към Plus500 от неодобрени партньорски уебсайтове, както и от всички други източници, ще бъде блокиран.

Търговията с ДЗР е регулирана дейност и следователно цялото Ваше промоционално съдържание трябва да бъде безпристрастно, ясно, неподвеждащо и да е в съответствие с всички свързани с него изисквания, упоменати в настоящите „Правила в маркетинга“..

Всички изявления трябва да бъдат балансирани, затова, ако споменете потенциалните печалби, трябва да упоменете и потенциалните загуби. Всички финансови промоции на даден сайт, рекламиращ Plus500, трябва да има следното предупреждение:
„76.4%% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си“.
В случай че уебсайтът Ви не е на английски език, предупреждението съответно трябва да бъде преведено. Моля, обърнете внимание: предупреждението трябва да бъде видно, т.е. трябва да бъде поне с размера на преобладаващия на страницата шрифт. „Преобладаващ“ се определя като шрифтът, който се появява най-много пъти на Вашата страница и който е четлив.

Моля обърнете внимание, че ако не сте в състояние да промените която и да е част от промоционалното съдържание на уебсайта си в съответствие с горепосочените правила, ще трябва да изтриете това съдържание.

Допълнителни изисквания, свързани с предлагането на бонуси

 • Не използвайте фрази като „Без такси“, „Без търговски такси“ или „Без такси за извършени трансакции“, тъй като съществуват различни комисиони и такси: комисиона „Премия“, такса за неактивност и комисиона за пренос на позиция за следващия работен ден. Вместо това следва да използвате термина „Без комисиони“.
 • Ако включите бутон „Отвори акаунт“ или „Запиши се“, или „Регистрирай се“ на Вашата страница или в преглед за поканване на потребителите да отворят акаунт в Plus500, тогава трябва да има звездичка и предупреждение („76.4% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР“) близо такива бутони. Това ще препрати читателя до най-близкото място, където се намира най-големия риск.
 • Когато се позовавате на Ливъридж, моля, обърнете внимание, че единствено може да споменавате „максималния ливъридж“ – не може да се предостави друга информация относно ливъриджа. Винаги може да препращате търговците към уебсайта на Plus500 за допълнителна информация.
 • Може да рекламирате Plus500 единствено на уебсайт, който предлага стандартна информация относно търговията, финансовите пазари, новости във финансовата сфера или други финансови услуги/продукти. Не рекламирайте Plus500 на уебсайт или други източници с неподходящо съдържание, като например съдържание с елементи на порнография, насилие или обиден език. Не рекламирайте Plus500 на уебсайт или уеб страница, които предлагат единствено сигнали за търговия, социална търговия, копираща търговия, инвестиционни/финансови консултации или услуги за управление на активи, тъй като няма да получите заплащане по сметки, които са открити във връзка с такива търговски практики. Дружеството Plus500 не е упълномощено да предоставя услуги за управление на активи, инвестиционни консултации или каквито и да било препоръки в областта на търговията.
 • Вие се задължавате да уведомите 500Affiliates за евентуални промени, които сте извършили при промоцията на Plus500 на своя(ите) уебсайт(ове).
 • Без участие на партньорите – партньорите нямат право да се обръщат, пряко или непряко, към които и да е търговци и/или потенциални търговци освен посредством рекламиране на Plus500, както е описано подробно в тези правила в маркетинга. За повече информация моля прочетете също Споразумението за партньорство

Примери:

 • Не използвайте недоказуеми или категорични твърдения, освен ако не могат да бъдат доказани чрез показване на източника, от който е взета информацията. В случай че не съумявате да го сторите, направете следното: Пример:
  Използвайте:
  „Един от първокласните доставчици на ДЗР“, „Една от водещите платформи“, „Водещ доставчик на ДЗР“, „Първокласен доставчик на ДЗР“ и др.
  Не използвайте:
  „№ 1 доставчик на ДЗР“, „Най-добрата платформа“, „Най-добрият доставчик на ДЗР“ и др.
 • ДЗР – Plus500 предлага търговия единствено с ДЗР. Винаги се уверявайте, че този факт е посочен достатъчно ясно.
  Изрази като „търгувайте на фондовия пазар", „достъп до фондовия пазар" и „борсов посредник" са неприемливи. Plus500 не предлага услуги или търговия, изискващи достъп до фондовите пазари, и поради това е подвеждащо да се правят промоции в този контекст. Когато използвате думите „борса“, „фондова борса“ или „фондов пазар“, трябва ясно да се посочи, че ние визираме търговия „с/чрез ДЗР“ в зависимост от смисъла. Примери:
  Използвайте:
  „Търгувайте с ДЗР на Facebook на платформата Plus500.“
  Не използвайте:
  „Търгувайте с акции на Facebook на платформата Plus500."
  Използвайте:
  „Plus500 предлага търговия с ДЗР върху акции, Forex (валута), индекси, стоки и борсово търгувани фондове.“
  Не използвайте:
  „Търгувайте с акции, Forex (валута), индекси, стоки и борсово търгувани фондове (ETFs) с Plus500.“
  Използвайте:
  „Търговия с ДЗР върху валута на платформата Plus500.“
  Не използвайте:
  „Forex (валута) и бинарни опции с Plus500.“
 • Финансов успех – Не публикувайте безпочвени твърдения за финансов успех от страна на търговци.
  Когато рекламирате Plus500, не обещавайте гарантирани печалби.
  Не използвайте „заработвам“ или „печеля“ – търговията с ДЗР не може да бъде дефинирана като средство да „заработим“ или да „спечелим“ пари. Не използвайте „Правете пари“, „Спечелете пари“ или „Трупайте печалби“.
  Когато рекламирате Plus500, не обещавайте, че с помощта на Plus500 човек може лесно да се „научи“ да търгува на печалба, освен ако думата „науча“ не е смислово свързана с демонстрационния режим или боравенето с платформата за търговия. Не използвайте думата „играя“ дори когато рекламата/промоционалният материал е смислово свързан с демонстрационния режим/учебния режим. Думата „играя“ загатва, че нашите услуги, дори демонстрационната услуга, наподобяват игра. Не използвайте „Спекулирайте с акции“ или „Игра на пари“. Пример:
  Използвайте:
  „Лесна за научаване платформа“, „Несложни инструменти на платформата“, „Лесна за използване платформа“, „Платформа, лесна за навигация“, „Интуитивна платформа“, „Удобна за ползване платформа“
  Не използвайте:
  „Лесни печалби с Plus500“, „Лесна и опростена търговия“, „Да се търгува с най-популярните в световен мащаб финансови инструменти, е лесно.“, „Гарантирани печалби при търговията на платформата Plus500“
  Използвайте:
  „Упражнявайте се да търгувате, използвайки неограничената демонстрационна сметка в Plus500.“, „Опознайте онлайн търговията, като използвате своята безплатна демонстрационна сметка в Plus500.“, „Научете се как да използвате платформата, като търгувате в демонстрационен режим в Plus500.“
  Не използвайте:
  „Научете се да търгувате с платформата Plus500.“, „Научете се как да станете печеливш търговец, използвайки услугата, свързана с ДЗР, на Plus500.“, „С Plus500 е лесно да се научите да търгувате.“
  Използвайте:
  „Можете да се научите да търгувате, като използвате демонстрационна сметка на платформата за търговия Plus500 и започнете да търгувате с валута навсякъде и от движение.“
  Не използвайте:
  „Започнете да се учите да търгувате с валута и бележете печалби навсякъде по всяко време на работещия без прекъсване онлайн пазар.“
  Използвайте:
  „Търгувайте с ДЗР върху валута на удобната за ползване платформа за търговия Plus500, като използвате голям набор от инструменти за управление на риска.“
  Не използвайте:
  „Търговията с валута е лесна дори за начинаещите.“
 • Думата „безплатен/безрисков“ – Внимавайте как използвате думата „безплатен/безрисков“. Думата „безплатен/безрисков“ може да се използва във връзка с демонстрационния режим, софтуера, платформата, диаграмите и котировките. Думата „безплатен/безрисков“ не може да се използва във връзка с процеса на търгуване или със свързания с него риск. Примери:
  Използвайте:
  „Демонстрационният режим е безрисков.“
  Не използвайте:
  „Безрискова търговия“
  Използвайте:
  „Безплатно изтегляне на платформата“, „Безплатен софтуер, който да използвате за търговия с ДЗР на платформата Plus500.“, „Безплатни диаграми и котировки от поточно видео на живо на платформата Plus500“
  Не използвайте:
  „Всичко това се предоставя накуп, за да търгувате безплатно на платформата Plus500.“
 • Ограничена аудитория – Не се насочвайте към лица, които са на възраст под 18 години, тъй като Plus500 не може да ги приеме като клиенти.
 • Държави с ограничен достъп – За да получите пълния списък на държавите, в които Plus500 не предлага услугите си, моля изпратете ни имейл на адрес: affiliates@plus500.com
 • Моля обърнете внимание, че Plus500 не предлага услугите си на лица, постоянно пребиваващи в САЩ. Партньори, живеещи в САЩ, трябва да предоставят следния отказ от права за всяка една промоция на Plus500: „Plus500 не предлага сметки на лица, постоянно пребиваващи в САЩ.“.
 • Регулаторни изисквания относно мониторинга на партньорската програма - Моля обърнете внимание, че регулаторните органи разполагат с персонал, който наблюдава финансовите промоции, както и всеки един случай на използване на търговското наименование на Plus500 от страна на даден партньор. Регулаторите може да се свържат с нас и да поискат незабавното изтегляне на даден материал, в отговор на което нямаме друга алтернатива, освен да изпълним това искане. Освен това регулаторните органи може да посочат допълнителни изисквания/правила (освен гореспоменатите) и в такъв случай настоящите „Правила в маркетинга“ ще бъдат актуализирани, а нашите партньори ще трябва винаги да се съобразяват с актуализираните „Правила в маркетинга“. Plus500 извършва също така редовен мониторинг на съдържанието на уебсайтовете на своите партньори, вследствие на което ще се свържем с Вас и ще Ви помолим да изтриете даден материал, в случай че същият е сметнат за неподходящ.

Основни ценности, които да промотирате в полза на търговската марка Plus500

Партньорите на Plus500 са „посланици на търговската марка“ на платформата за търговия Plus500. Партньорите ни представляват и следва да спазват нашите политики, ценности и концепция за развитие.

Надеждна платформа за търговия – Когато става дума за финансови продукти, стабилността и надеждността вероятно са първите ценности, които да промотираме. Винаги напомняйте на клиентите си, че дружеството Plus500 е лицензирано и регулирано от уважавани финансови регулатори: Дружеството Plus500UK Ltd е лицензирано и регулирано от Британския финансов регулатор. Дружеството Plus500 CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси. Дружеството Plus500 AU Ltd е регулирано от Австралийската комисия за ценните книжа и инвестициите. Plus500 е листвана на основния пазар на Лондонската фондова борса и следва най-добрата практика за корпоративно управление.

Кой може да търгува с помощта на платформата Plus500? – Платформата за търговия Plus500 е една от най-удобните за ползване платформи, предлагани на пазара, която разполага с модерни функции, представляващи интерес за опитните търговци. ДЗР са „сложни финансови продукти“ и могат да се предлагат единствено на хора с предишен опит на финансовите пазари.

Диверсификация в търговията– Търговците в Plus500 могат да търгуват с ДЗР върху 2000 инструмента (акции, индекси, стоки, Forex (валута) и борсово търгувани фондове) на над 20 различни пазара в световен мащаб.

Локализация - Нека клиентите Ви знаят и разбират, че Plus500 предлага пълно обслужване на техния език и валута (Plus500 се предлага в повече от 60 държави и на 32 различни езика) независимо от тяхното географско местонахождение.

Търгувайте в движение – При днешното натоварено ежедневие търговците в Plus500 знаят, че могат да търгуват без значение къде се намират. Plus500 предлага платформи с приложения за широк спектър от мобилни телефони и таблети, използвани най-вече от намиращите се в постоянно движение търговци.

Първо изпробвайте – Plus500 предлага безплатна (неограничена във времето) демонстрационна версия.

Версия: юли 2016 г.