Правила в маркетинга

Указания на 500Affiliates за съответствие

Plus500 е глобална финансово-технологична група с множество активи, която управлява собствени платформи за търговия, базирани на технологиите. Plus500 предлага на клиентите си редица продукти за търговия, включително договори за разлика (CFD) и търгуване с акции (в определени юрисдикции), като в САЩ Plus500US предлага търговия с фючърси. Plus500 е листвано на основния пазар на Лондонската фондова борса (символ: PLUS) и съставлява част от индекса FTSE 250.

Като лидер на пазара в сектора на финансите и търговията, цялостното спазване на нормативните изисквания е задължително за всички промоции на Plus500.

Като лидер на пазара в сектора на финансите и търговията, цялостното спазване на нормативните изисквания е задължително за всички промоции на Plus500.

Основни принципи:

  1. По всяко време свързаните предприятия трябва да спазват указанията ни за съответствие, актуализираните Правила за маркетинга (CFD)/Правила за маркетинга (фючърси) и Споразумението за партньорство. Всяко нарушение на някое от гореизброените може да доведе до прекратяване на партньорството.
  2. Позволява се на свързаните предприятия да промотират Plus500 чрез уебсайтове и други източници, които са предварително проверени и одобрени от Plus500.
  3. Стриктно се забранява рекламирането на Plus500 в неподходящи уебсайтове съгласно определението в Споразумението за партньорство.
  4. Целият трафик от неодобрени уебсайтове на свързани предприятия или от други източници, препратен към Plus500, ще бъде блокиран.
  5. На свързаните предприятия се позволява единствено да използват предварително одобрените от Plus500 маркетингови инструменти, които се намират в техните акаунти като партньори.
  6. Уебсайтовете на свързаните предприятия са обект на непрекъснато наблюдение. В случай че се изискват промени, екипът на 500Affiliates ще се свърже със свързаните предприятия, като от тях ще се изиска съответно да актуализират съдържанието навреме.

Лицензи на Plus500:

License
Disclaimer
ASIC
Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681), лицензирана от: ASIC в Австралия, AFSL № 417727, FMA в Нова Зеландия, FSP № 486026; Оторизиран доставчик на финансови услуги в Южна Африка, FSP № 47546. Вие не притежавате и нямате права върху основните активи. Преценете дали попадате в разпределението на нашия целеви пазар. Вижте документите за оповестяване на информация, налични на уебсайта.
CFTC
Търговията с фючърси е достъпна чрез Cunningham Commodities, LLC, извършваща дейност като Plus500 – комисионен търговец на фючърси, регистриран в Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ и член на Националната фючърсна асоциация (NFA ID номер 0001398). Cunningham Commodities, LLC е изцяло притежавано дъщерно дружество на Plus500US Inc.
CySec
Plus500CY Ltd, оторизирана и регулирана от CySEC (#250/14).
DFSA
Plus500AE Ltd е оторизирана и регулирана от Агенцията за финансови услуги на Дубай (F005651).
EFSA
Plus500EE AS е оторизирана и регулирана от Органа за финансов надзор и финансови решения на Естония (лиценз № 4.1-1/18).
FCA
Plus500UK Ltd: оторизирана и регулирана от FCA (#509909).
FSA
Plus500SEY Ltd е оторизирана и регулирана от Органа за финансови услуги на Сейшелите (№ SD039).
ISA
Plus500IL Ltd е регистрирана в Израел (фирмен № 515233914) и притежава лиценз за управление на платформа за търговия, предоставен от Органа по ценни книжа на Израел.
JFSA
Plus500JP Securities Ltd: оторизирана и регулирана от JFSA (№ 156).
MAS
Plus500SG Pte Ltd: лицензирана от MAS (№ CMS100648-1).