План за плащане

Най-добрата партньорска програма за електронна търговия

500Affiliates е официалната програма за партньори на глобалната платформа за търговия Plus500 и пионер в областта на финансите. За кратко време си създадохме име на една от най-печелившите партньорски програми.

Най-конкурентният CPA план за плащане

С 500Affiliates даден партньор може да спечели до $800 за квалифициран търговец, което го прави един от най-печелившите планове за плащане във финансовия сектор.

пълния списък:

Стойност на CPA
Australia $800
Austria $500
Bulgaria $300
Cyprus $500
Denmark $500
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hungary $200
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Luxembourg $500
Malta $300
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Poland $500
Romania $300
Slovakia $300
South Africa $700
Sweden $700
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Други държави $200

Квалифициран търговец (CPA) представлява търговец, който е направил първи депозит, започнал е да търгува с реални парични средства и е преминал ограничението относно спредовете.


Насочване на партньор

Друг начин да печелите с нас, е като препращате партньори към нашата програма. Когато препоръчан от Вас партньор заработи с 500Affiliates, ще получите 10% от месечните му комисиони.

* Моля, обърнете внимание, че горепосочените ставки се прилагат само до толкова, доколкото не са посочени други ставки в Акаунта на партньора, както е посочено в Споразумението за партньорство.
* Предмет на общите условия на Споразумението за партньорство.
* Сътрудникът трябва да получи предварително одобрение от Дружеството, за да пласира услугите на жители на държавите, които не са в списъка от таблицата по-горе.

За повече информация разгледайте Теми от раздела "Помощ"