Mobile Menu

Ochrana osobních údajů dohody

Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500
Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových stránek je naší nejvyšší prioritou. Následující prohlášení o zásadách zachování soukromí vysvětluje, jak Plus500 shromažďuje a ochraňuje vaše osobní informace. Odkazy na „Plus500“ v tomto prohlášení o zásadách zachování soukromí zahrnují všechny společnosti a divize Plus500, včetně Plus500.com.
Otevřením účtu Plus500 nebo používáním webových stránek Plus500 dáváte svůj souhlas ke sběru a používání osobních informací ze strany Plus500 v souladu s tím, jak je to vysvětleno v tomto prohlášení o zásadách zachování soukromí.

Sběr osobních informací
Sbíráme informace potřebné k otevření účtu, efektivnímu provádění obchodních transakcí a zachování vašeho soukromí. Shromažďujeme informace, aby nám pomohly posoudit vaše potřeby a preference.
Informace, které sbíráme přímo od vás zahrnují informace potřebné ke komunikaci s vámi, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Mimoto shromažďujeme informace vyžadované zákonem pro vaši identifikaci, včetně čísla sociálního zabezpečení, čísla pasu nebo daňového identifikačního čísla. Při otevření účtu rovněž shromažďujeme demografické informace včetně pohlaví, data narození, povolání a zaměstnání. Naše regulační orgány rovněž požadují, abychom vyhodnotili vaši zkušenost s obchodováním, váš přibližný roční příjem, přibližné čisté jmění a dostupný rizikový kapitál, to vše pro zhodnocení vaší finanční pozice.
Většinu informací, které shromažďujeme, nám poskytnete přímo vy. Učiníte tak vyplněním žádosti o účet a s ním související dokumentace, zadáním obchodní operace, tím, že nám pošlete e-mail nebo předáte informace v odpověď na propagační nebo speciální nabídku. K dalším způsobům získávání informací patří (1) pozorování, jak používáte webové stránky, a (2) poskytování produktů a služeb pro vás. Tyto informace nám umožňují nabízet vám produkty a služby, které by pro vás měly být zajímavé.
Informace, které shromažďujeme nepřímo, zahrnují vaši adresu internetového protokolu ("IP"), typ prohlížeče, operační systém, poskytovatele internetových služeb (ISP), časové značky, zadané transakce a online inzeráty, na které klepnete. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím cookies, což jsou malé textové soubory zasílané z webového serveru, které mohou být uloženy na vašem počítači. Cookies nám pomáhají lépe vás poznat tím, že nám poskytují provozní údaje, jež můžeme použít, abychom vám usnadnili práci s našimi webovými stránkami a zlepšili jak pohyb po nich tak jejich použitelnost.

Používání osobních informací
Plus500 může použít informace získané od vás k ověření vaší identity a kontaktních informací. Tyto informace můžeme rovněž používat pro otevření a nastavení vašeho obchodního účtu, vydání čísla účtu a bezpečného hesla, správu činnosti vašeho účtu a kontaktu s vámi ohledně vašeho účtu. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat naše služby pro vás, přizpůsobit vám způsob prohlížení webových stránek a informovat vás o dalších produktech, službách nebo propagačních akcích, které vás mohou zajímat.
Pokud zavřete svůj účet u nás, Plus500 si ponechá vaše informace, avšak použije je pouze pro vyhovění regulačním požadavkům a pro periodické kontakty s vámi s cílem nabídnout vám příležitost k reaktivaci vašeho účtu nebo účast na jiných hodnotných nabídkách.

Pobočky a partneři Plus500
Plus500 může sdílet informace s pobočkami, pokud jsou takové informace potřebné k poskytnutí produktu nebo služby, které jste si vyžádali, nebo k poskytnutí příležitosti k účasti na produktech nebo službách našich poboček. Plus500 rovněž vytváří partnerství a sdružení, která mohou zahrnovat smlouvy o společném marketingu s jinými společnostmi nabízejícími vysoce kvalitní produkty a služby, které mohou mít hodnotu pro naše klienty. Abychom zajistili, že takové produkty a služby vyhoví vašim potřebám a budou dodávány způsobem, který je užitečný a vhodný, může Plus500 sdílet určité osobní informace s partnery, pobočkami a sdruženími. To jim umožní lépe pochopit, které nabídky jsou maximálně k věci a účelné. Ve svých strategických vztazích požadujeme, aby bylo uváděno, že se určitá nabídka činí z důvodu vztahu s námi. Použití osobních informací je omezeno na účely identifikované v našem vztahu s partnerem nebo pobočkou.

Nepřidružené třetí strany
Plus500 neprodává, neposkytuje na základě licence, nepronajímá ani jinak nezveřejňuje vaše osobní informace jakékoli třetí straně z jakéhokoli důvodu s výjimkou situací popsaných níže.
Plus500 si vyhrazuje právo zveřejnit vaše osobní informace třetím stranám, je-li to nutné ze zákona, a to regulačním orgánům, orgánům prosazujícím právo nebo jiným státním úřadům. Případně též zpřístupníme informace o vás podle potřeby úvěrovým společnostem nebo inkasním agenturám, nebo bude-li to nutné k ochraně našich práv nebo majetku.
Abychom mohli zlepšit služby, které vám poskytujeme, můžeme najmout jinou společnost, aby nám pomohla vykonávat určité interní funkce, například zpracování účtů, realizaci objednávek, služby klientům, průzkumy spokojenosti klientů nebo jiné činnosti týkající se sběru dat relevantních pro naše podnikání. Klientské informace z naší databáze můžeme rovněž poskytnout třetí straně, má-li nám pomoci analyzovat a identifikovat potřeby klientů a upozorňovat klienty na nabídku produktů a služeb. Použití sdílených informací je přísně omezeno na realizaci úkolu, který si vyžádáme, a neslouží pro žádný jiný účel. Všechny třetí strany, se kterými sdílíme osobní informace jsou povinny chránit osobní informace způsobem podobným tomu, jakým takové informace chráníme my. Příklady sdílených informací jsou identifikační informace, jakými jsou jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace o aktivitě účtu.
Pokud se kdykoli rozhodnete ke koupi produktu nebo služby, které nabízí jiná společnost, např. klepnutím na inzerát na webových stránkách, které Plus500 vlastní nebo kontroluje, nebudou osobní informace, které budete sdílet s touto společností, nadále spadat pod naše prohlášení o zásadách zachování soukromí. Nejsme odpovědni za zásady zachování soukromí ani za obsah webových stránek, na které odkazujeme, a nemáme žádnou kontrolu nad použitím nebo ochranou informací, které poskytnete těmto stránkám nebo které tyto stránky shromažďují. Kdykoli se rozhodnete použít odkaz na webové stránky provozované pod společnou značkou nebo na webové stránky propojené pouze odkazem, můžete být požádáni o registrační či jiné informace. Všimněte si prosím, že informace, které poskytujete, směřují do rukou třetí strany; měli byste se seznámit zásadami zachování soukromí publikovanými touto třetí stranou.

Možnost požádat o nepředávání neveřejných soukromých informací
Máte možnost nás instruovat tak, abychom nepředávali neveřejné osobní informace určitým třetím stranám. Pro provedení tohoto příkazu k nepředávání neveřejných osobních informací třetím stranám prosím kontaktujte Plus500, jak je uvedeno v kontaktních informacích níže. Všimněte si prosím, že v případě společných účtů je takovýto příkaz ze strany majitele společného účtu platný pro všechny majitele účtu pod tímto společným účtem. Tento příkaz k nepředávání informací musí být zadán zvlášť pro každý účet, který máte na platformě Plus500.
Pokud navrhneme sdílení informací způsobem, který není součástí tohoto prohlášení o zachování soukromí, budeme vás o takové změně informovat vyvěšením dodatku na webových stránkách Plus500, oznámením v sekci webových stránek „Co je nového“ a pokud to bude na místě, dáme vám na vybranou, zda dáte pokyn k neúčasti na takovém použití.

Bezpečnost vašich osobních informací
Abychom vám mohli nabídnout bezpečné obchodní prostředí a chránit vaše osobní, finanční a obchodní informace, používáme bezpečnostní software, systémy a postupy.
Když si u nás otevíráte účet, je vám vydáno jedinečné číslo účtu, ID uživatele a heslo. Pouze omezený počet zaměstnanců Plus500, kteří musí tyto informace znát, bude mít přístup k číslu vašeho účtu, ID uživatele a heslu. Myslete na to, že koneckonců jste vy odpovědní za udržení čísla vašeho účtu, čísla ID uživatele a hesla v tajnosti. Důrazně doporučujeme, abyste tyto informace nikdy neprozrazovali komukoli jinému.

Použití cookies
Používání cookies nám pomáhá v zabezpečení vašich obchodních činností a zlepšení výkonnosti našich webových stránek. (Cookies jsou malé textové soubory zasílané z našeho webového serveru na váš počítač.) Cookies, které používá Plus500, neobsahují žádné osobní informace ani informace o účtu nebo heslu. Plus500 je používá k tomu, aby webové stránky rozpoznaly, že požadavek na otevření stránky pochází od osoby, která již je přihlášená.
Plus500 může sdílet informace o používání webových stránek jejich návštěvníky se zavedenými reklamními společnostmi, aby byla správně cílena internetová reklama na našich i jiných stránkách. K tomuto účelu mohou být používány pixelové tagy (kterým se rovněž říká průhledné gif nebo webové majáky), které označují stránky, které jste navštívili. Informace shromažďované reklamními společnostmi za použití těchto pixelových tagů neobsahují osobní identifikaci.

Pro správu a zlepšení webových stránek Plus500 můžeme použít třetí stranu, která bude sledovat a analyzovat použití a objemové statistické informace, včetně žádostí o otevření stránek, žádostí o formuláře a cest odkazů. Tato třetí strana může používat cookies pro sledování chování a může umisťovat cookies jménem Plus500. Tyto cookies neobsahují žádnou osobní identifikaci.

Změny v tomto prohlášení o zásadách zachování soukromí
V případě, že Plus500 zásadním způsobem změní své prohlášení o zásadách zachování soukromí, bude revidovaná verze prohlášení o zásadách zachovávání soukromí neprodleně umístěna na naše webové stránky. Na našich webových stránkách bude rovněž umístěno oznámení, které vás bude o těchto změnách informovat. Vy tímto souhlasíte s tím, že aktualizovanou verzi prohlášení o zásadách zachování soukromí vyvěšenou elektronicky na těchto webových stránkách přijmete, jako kdyby se jednalo o oznámení určené vám. Jakýkoliv spor týkající se našeho prohlášení o zásadách zachování soukromí závisí na tomto oznámení a na zákaznické smlouvě Plus500. Budete-li mít otázku, na kterou toto prohlášení neposkytuje odpověď, obraťte se prosím na zástupce oddělení služby zákazníkům.