Κανόνες Μάρκετινγκ

Οδηγίες συμμόρφωσης 500Affiliates

H Plus500 είναι ένας παγκόσμιος όμιλος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που λειτουργεί εσωτερικές πλατφόρμες συναλλαγών βασισμένες στην τεχνολογία . Η Plus500 προσφέρει στους πελάτες διάφορα συναλλακτικά προϊόντα, όπως τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς (“CFD”) και συναλλαγές μετοχών (διαθέσιμα σε ορισμένες δικαιοδοσίες) και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Plus500US προσφέρει και συναλλαγές προθεσμιακών συμβολαίων. Η Plus500 διαθέτει περίοπτη θέση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (σύμβολο: PLUS) και είναι μέρος του δείκτη FTSE 250.

Ως ηγέτης της αγοράς στον χρηματοπιστωτικό και εμπορικό τομέα, η πλήρης συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις είναι υποχρεωτική για όλες τις προσφορές της Plus500.

Ως ηγέτης της αγοράς στον χρηματοπιστωτικό και εμπορικό τομέα, η πλήρης συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις είναι υποχρεωτική για όλες τις προσφορές της Plus500.

Βασικές αρχές:

  1. Οι συνεργάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες συμμόρφωσης, τους ενημερωμένους Κανόνες μάρκετινγκ(CFD)/Κανόνες μάρκετινγκ(Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), και Συμφωνία συνεργασίας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε παραβίαση ενός από τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της συνεργασίας.
  2. Οι Συνεργάτες επιτρέπεται να προωθούν την Plus500 μόνο μέσω ιστοσελίδων ή άλλων πηγών που έχουν προηγουμένως εξεταστεί και εγκριθεί από την Plus500.
  3. Η προώθηση της Plus500 σε ακατάλληλες ιστοσελίδες, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Συνεργασίας, απαγορεύεται αυστηρά.
  4. Όλη η παραπεμπόμενη κυκλοφορία στην Plus500 από μη εγκεκριμένες ιστοσελίδες θυγατρικών ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θα μπλοκαριστεί.
  5. Οι συνεργάτες επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιούν Plus500 προ-εγκεκριμένα εργαλεία μάρκετινγκ, που βρίσκονται στο λογαριασμό σας θυγατρικών.
  6. Οι ιστότοποι θυγατρικών παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Εάν απαιτούνται αλλαγές, η ομάδα της 500Affiliates θα επικοινωνήσει με τους συνεργάτες και θα τους ζητήσει να ενημερώσουν εγκαίρως το περιεχόμενο.

Άδειες της Plus500:

License
Disclaimer
ASIC
Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681), αδειοδοτούμενη από: ASIC στην Αυστραλία, AFSL #417727, FMA στη Νέα Ζηλανδία, FSP #486026. Εξουσιοδοτημένος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Νότια Αφρική, FSP #47546. Δεν κατέχετε ούτε έχετε δικαιώματα στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Σκεφτείτε αν εμπίπτετε στη διανομή αγοράς-στόχου μας. Ανατρέξτε στα έγγραφα γνωστοποίησης που διατίθενται στον ιστότοπο.
CFTC
Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι διαθέσιμη μέσω της Cunningham Commodities, LLC d/b/a Plus500, ενός εμπόρου της Επιτροπής Futures Committee εγγεγραμμένου στην Επιτροπή Εμπορευμάτων Futures Trading Commodity των ΗΠΑ και μέλους της Εθνικής Ένωσης Futures (αριθμός NFA ID 0001398). Η Cunningham Commodities, LLC είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Plus500us Inc.
CySec
Plus500CY Ltd εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την CySEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) (#250/14).
DFSA
Η Plus500AE Ltd είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Dubai Financial Services Authority (Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών) (F005651).
EFSA
Η Plus500EE AS είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Εσθονιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης (Αρ. Αδείας 4.1-1/18).
FCA
Plus500UK Ltd, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την FCA (Αρχή Χρηματοοικονομικών Συμπεριφορών)(#509909).
FSA
Η Plus500sey Ltd είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των Σεϋχελλών (#SD039).
ISA
Η Plus500IL Ltd είναι εγγεγραμμένη στο Ισραήλ (Αριθμός εταιρείας 515233914), κατέχοντας άδεια λειτουργίας πλατφόρμας συναλλαγών που χορηγείται από την Αρχή Κινητών Αξιών του Ισραήλ.
JFSA
Plus500JP Securities Ltd, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την JFSA (#156).
MAS
Plus500SG Pte Ltd, αδειοδοτούμενη από τη MAS (#CMS100648 -1).