Mobile Menu

Umowa Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące prywatności Plus500
Ochrona prywatności i zabezpieczanie informacji osobistych i finansowych klientów i osób odwiedzających stronę internetową są dla nas najważniejsze. Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera wyjaśnienie sposobu gromadzenia i ochrony danych przez firmę Plus500. Odniesienia do „Plus500” zawarte w tym opisie Ochrony prywatności dotyczy firm i oddziałów Plus500, w tym Plus500.com.
Poprzez otworzenie konta Plus500 lub korzystanie ze stron Plus500 użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych Plus500 zgodnie z wyjaśnieniem w tym oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Gromadzenie danych osobowych
Gromadzimy informacje wymagane do otworzenia konta, skutecznego wykonywania transakcji i zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownika. W tym celu gromadzimy dane wspomagające ocenę potrzeb i preferencji użytkownika.
Wśród danych, które gromadzimy bezpośrednio od użytkowników są dane wymagane do komunikacji, w tym nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Ponadto gromadzimy wymagane prawem informacje wymagane do identyfikacji użytkownika w tym numer legitymacji ubezpieczeniowej, numer paszportu lub numer NIP. Gromadzimy też informacje demograficzne podczas zakładania konta, w tym płeć, data urodzenia, zawód i status zatrudnienia. Ciała regulacyjne naszej firmy wymagają też oceny doświadczenia handlowego, szacunkowy roczny dochód, szacunkową wartość netto i dostępny kapitał ryzyka w celu oceny pozycji finansowej użytkownika.
Użytkownik dostarcza nam większości danych w sposób bezpośredni. Dane są gromadzone przy wypełnianiu wniosku o założenie konta i powiązanej dokumentacji, przy zawieraniu transakcji, przy wysyłaniu wiadomości e-mail do nas lub przy wysyłaniu informacji w odpowiedzi na promocję lub ofertę specjalną. Innymi sposobami pozyskiwania informacji są: (1) obserwacja sposobu korzystania ze strony przez użytkownika i (2) dostarczanie produktów i świadczenia usług. Te informacje umożliwiają nam oferowanie użytkownikom produktów i usług, które najbardziej ich interesują.
Informacje o użytkowniku gromadzone przez nas pośrednio to adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, system operacyjny, dostawca usług internetowych (ISP), znaczniki czasu, zawierane transakcje i klikane banery reklamowe. Dokonujemy tego za pomocą plików cookie, czyli małych plików tekstowych wysyłanych z serwera sieci Web, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie pomagają nam lepiej poznać użytkownika poprzez dostarczanie danych operacyjnych, które możemy wykorzystywać do ułatwienia interakcji użytkownika z naszą stroną, a także poprawić jej nawigację i użyteczność.

Wykorzystywanie danych osobowych
Plus500 może wykorzystywać dane zgromadzone od użytkownika do weryfikacji jego tożsamości i danych kontaktowych. Możemy też wykorzystywać te dane do ustanawiania i konfiguracji konta handlowego, wydawania numeru konta i bezpiecznego hasła, utrzymania aktywności konta i kontaktu z użytkownikiem w sprawie informacji o koncie. Te informacje pomagają nam ulepszać oferowane usługi, dostosowywać sposób przeglądania do preferencji użytkownika oraz informować o dodatkowych produktach, usługach i promocjach, które mogą interesować użytkownika.
W wypadku zamknięcia konta przez użytkownika Plus500 zachowa jego dane, ale będzie je wykorzystywał tylko w celu zgodności z wymaganiami przepisowymi i do okresowego kontaktowania się z użytkownikiem w celu zaoferowania możliwości ponownej aktywacji konta lub skorzystania z innych cennych ofert.

Firmy współpracujące i partnerzy Plus500
Plus500 może udostępniać informacje użytkowników swoim firmom współpracującym, jeżeli te informacje są wymagane do dostarczenia zamówionego produktu lub świadczenia usługi lub w celu umożliwienia skorzystania z produktów lub usług oferowanych przez nasze firmy współpracujące. Plus500 tworzy też partnerstwa i porozumienia, wsród których mogą być umowy wspólnego marketingu z innymi firmami oferujące wysokiej jakości produkty i usługi, które mogą być wartościowe dla naszych klientów. Aby upewnić się, że produkty i usługi te spełniają potrzeby klientów i są dostarczane w sposób użyteczny i odpowiedni Plus500 może udostępniać pewne dane osobowe partnerom, firmom współpracującym i sojusznikom. Umożliwia to lepsze zrozumienie elementów naszej oferty, które są najbardziej adekwatne i użyteczne dla użytkownika. W wypadku strategicznych partnerów naszej firmy wymagamy określenia, czy oferta jest prezentowana z uwagi na związek z naszą firmą. Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników jest ograniczone do celów określonych w warunkach współpracy z firmą partnerską lub współpracującą.

Nie współpracujące strony trzecie
Plus500 nie sprzedaje, nie udziela licencji, nie wynajmuje ani w inny sposób nie ujawnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim z jakichkolwiek przyczyn, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
Plus500 zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych użytkownika stronom trzecim w przypadkach, gdy jest to wymagane prawem przez ciała regulacyjne, organy ochrony porządku publicznego lub inne ciała rządowe. Możemy też ujawniać dane użytkownika w wypadkach, gby będzie to konieczne agencjom badania zdolności kredytowej klientów lub gromadzących takie dane, albo jeśli to konieczne w celu ochrony naszych praw lub własności.
Aby ulepszyć świadczenie usług dla klientów możemy zatrudnić inne firmy jako pomoc w wykonywaniu określonych funkcji wewnętrznych, jak np. obsługa kont, wykonawstwo, obsługa klientów, przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta lub czynności gromadzenia danych ważnych dla działalności naszej firmy. Możemy też przekazywać stronom dane klientów z naszej bazy danych, aby wspomóc analizowanie i określanie potrzeb klientów oraz w celu powiadamiania klientów o oferowanych produktach i usługach. Wykorzystywanie udostępnianych informacji jest ograniczone wyłącznie do wykonania zadania, jakie zlecamy. Od wszystkich stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe wymagamy ochrony danych osobowych w sposób, w jaki sami je chronimy. Przykładem udostępnianych danych są informacje identyfikacyjne, takie jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i informacje dotyczące aktywności na koncie.
Jeśli klient zdecyduje w dowolnym momencie nabyć produkt lub usługę oferowaną przez inną firmę, na przykład poprzez kliknięcie reklamy na stronie internetowej należącej lub kontrolowanej przez Plus500, wszelkie dane osobowe udostępnione przez klienta tej firmie nie podlegają kontroli określonej w Oświadczeniu o prywatności. Nie odpowiadamy za politykę prywatności lub zawartość stron, do których łącza znajdują się na naszych stronach i nie kontrolujemy sposobu wykorzystywania lub ochrony danych prezkazanych przez użytkownika lub gromadzonych przez te strony. Każdorazowo po zdecydowaniu się na kliknięcie łącza do strony internetowej pod wspólną marką lub połączonej strony użytkownik może być poproszony o dane rejestracyjne lub inne. Należy pamiętać, że podawane informacje są przekazywane stronom trzecim i należy zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną przez stronę trzecią.

Rezygnacja z ujawniania niepublicznych danych osobowych
Użytkownik może zażądać nie ujawniania niepublicznych danych osobowych określonym stronom trzecim. Aby zażądać nie ujawniania niepublicznych danych osobowych określonym stronom trzecim należy skontaktować się z Plus500 korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że w przypadku połączonych kont żądanie nieujawniana danych złożone przez jednego z właścicieli konta ma zastosowanie do wszystkich właścieli połączonego konta. Dla każdego posiadanego konta na Plus500 jest wymagane złożenie osobnego żądania nie ujawniania niepublicznych danych osobowych.
W wypadku propozycji udostępniania danych użytkownika nieobjętej zasadmi opisanymi w tym ośiwadczeniu o prywatności użytkownik zostanie powiadomiony o tej zmianie za pośrednictwem informacji uzupełniającej na stronie internetowej Plus500 umieszczonej w części „What's New” (Aktualności) oraz, o ile to możliwe - użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zrezygnowania z takiego użycia jego danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
Stosujemy oporogramowanie, systemy i procedury zabezpieczające w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska handlowego i ochrony danych osobowych, finansowych i handlowych użytkownika.
Użytkonik tworzący konto otrzymuje unikalny numer konta, identyfikatora użytkownika (UserID) i hasła. Jedynie ograniczona liczba pracowników Plus500, którzy potrzebują tych informacji ma dostęp do numeru konta, identyfikatora i hasła użytkownika. Ważne: osobą odpowiedzialną za zachowanie w tajemnicy numeru konta, identyfikatora i hasła użytkownika jest sam użytkownik. Stanowczo odradzamy ujawniania tych danych jakiejkolwiek innej osobie.

Stosowanie plików cookie
Stosujemy pliki cookie, które pomagają nam zabezpieczać czynności handlowe użytkownika oraz umożliwiają ulepszanie działania strony internetowej. (Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane z sewera sieci Web do komputera użytkownika). Pliki cookie używane przez Plus500 nie zawierają żadnych danych osobowych ani informacji dotyczących konta lub hasła. Są one wykorzystywane przez firmę Plus500, aby umożliwić stronie rozpoznawanie żądań załadowania strony pochodzących od użytkownika, która jest już zalogowana.
Plus500 może udostępniać informacje o wykorzystywaniu strony przez odwiedzających z godnymi zaufania firmami reklamowymi w celu określania sposobu umieszczania banerów reklamowych naszej firmy na tej i na innych stronach internetowych. Do oznaczania stron odwiedzonych przez użytkownika mogą być używane znaczniki pikseli (określane też jako przezroczyste gify lub sygnały nawigacyjne w sieci Web). Dane zgromadzone przez firmę reklamową przy użyciu tych znaczników nie umożliwiają identyfikacji osoby odwiedzającej.

W celu administracji i ulepszania strony internetowej Plus500 możemy korzystać z usług stron trzecich do śledzenia i analizy użycia i objętości danych statystycznych, w tym żądań ładowania stron, żadań formularzy i ścieżek kliknięć. Usługodawca zewnętrzny może stosować pliki cookie do śledzenia zachowania i może przesyłać je w imieniu Plus500. Takie pliki cookie nie zawierają żadych danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

Zmiany w oświadczeniu o prywatności
W razie znacznej zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności przez firmę Plus500, jego zmieniona treść zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie(ach) internetowej(ych) wraz z informacją o takich zmianach. Użytkownik wyraża zgodę na uznawanie umieszczenia zmienionej treści oświadczenia o prywatności w formie elektronicznej na stronie internetowej za fakt powiadomienia użytkownika o zmianach. Wszelkie spory związane z Oświadczeniem o prywatności podlegają postanowieniom ninejszego powiadomienia oraz postanowieniom Umowy z użytkownikiem Plus500. W razie jakichkolwiek pytań, o których nie ma mowy w treści tego oświadczenia należy skontaktować się z przedstawicielem działu usług dla klientów.