Zasady Marketingu

Wytyczne dotyczące zgodności dla 500Affiliates

Plus500 jest globalną grupą finansowo-technologiczną o wielu aktywach, obsługującą własne, oparte o technologię platformy handlowe. Plus500 oferuje swoim klientom gamę produktów handlowych, włącznie z Kontraktami na różnicę (“CFD”) oraz handel akcjami(dostępne w określonych jurysdykcjach), a w Stanach Zjednoczonych Plus500US oferuje handel kontraktami futures. Plus500 posiada notowanie premium na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (symbol: PLUS) i jest częścią indeksu FTSE 250.

Ponieważ Plus500 jest liderem na rynku w sektorze finansów i handlu, wymagana jest pełna zgodność wszystkich jego promocji z wymaganiami prawnymi.

Ponieważ Plus500 jest liderem na rynku w sektorze finansów i handlu, wymagana jest pełna zgodność wszystkich jego promocji z wymaganiami prawnymi.

Główne zasady:

  • Partnerzy muszą zawsze przestrzegać naszych wytycznych dotyczących zgodności, zaktualizowanych Zasad marketingu(CFD)/Zasad marketingu(Futures) oraz Umowy partnerskiej. Jakiekolwiek naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad może doprowadzić do zakończenia partnerstwa.
  • Podmioty stowarzyszone mogą promować Plus500 na stronach i w innych źródłach tylko w przypadku, gdy Plus500 dokonała wcześniej ich przeglądu i zatwierdzenia.
  • Promocja Plus500 na nieodpowiednich stronach internetowych, jak to określono w Umowie partnerskiej, jest kategorycznie zakazane.
  • Wszystkie przekierowane odwiedziny na Plus500 pochodzące z niezatwierdzonych stronach partnerskich lub jakichkolwiek innych źródeł zostaną zablokowane.
  • Partnerzy mogą wykorzystywać tylko uprzednio zatwierdzone przez Plus500 narzędzia marketingowe, które można znaleźć na koncie partnerskim.
  • Strony partnerskie są monitorowane w sposób ciągły. Jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany, z partnerami skontaktuje się zespół 500Affiliates i poprosi o odpowiednią aktualizację treści bez opóźnień.

Licencje Plus500:

License
Disclaimer
ASIC
Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681), jest licencjonowana przez: ASIC w Australii, AFSL #417727, FMA w Nowej Zelandii, FSP #486026; Autoryzowanego dostawcę usług finansowych w RPA, FSP #47546. Nie jesteś właścicielem ani nie posiadasz żadnych praw do aktywów bazowych. Prosimy o wzięcie pod uwagę, czy mieścisz się w naszej docelowej dystrybucji rynkowej. Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi ujawniania informacji dostępnymi na stronie internetowej.
CFTC
Handel kontraktami terminowymi jest możliwy za pośrednictwem spółki Cunningham Commodities, LLC d/b/a Plus500, sprzedawcy Futures Commission, zarejestrowanej w US Commodity Futures Trading Commission i będącej członkiem National Futures Association (nr identyfikacyjny NFA 0001398). Cunningham Commodities, LLC jest spółką zależną w całości należącą do Plus500US Inc.
CySec
Plus500CY Ltd posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i jest nadzorowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) (nr licencji 250/14).
DFSA
Plus500AE Ltd posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i jest nadzorowana przez Dubai Financial Services Authority (F005651).
EFSA
Plus500EE AS jest autoryzowana i regulowana przez Estoński Urząd Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji (nr licencji 4.1-1/18).
FCA
Plus500UK Ltd posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i jest nadzorowana przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (FCA) (nr licencji 509909).
FSA
Plus500SEY Ltd posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i jest nadzorowana przez Seychelles Financial Services Authority (nr licencji SD039).
ISA
Plus500IL Ltd jest zarejestrowana w Izraelu (Spółka nr 515233914) i posiada licencję na prowadzenie platformy handlowej udzieloną przez Israel Securities Authority.
JFSA
Plus500JP Securities Ltd posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i jest nadzorowana przez JFSA (nr licencji 156).
MAS
Plus500SG Pte Ltd, licencjonowana przez MAS (nr licencji CMS100648 -1).