Mobile Menu

Plan płatności

Najlepszy inwestycyjny program partnerski online

500Affiliates jest oficjalnym programem partnerskim platformy inwestycyjnej Plus500. 500Affiliates jest pierwszym ogólnodostępnym programem partnerskim w branży finansowej. W ciągu krótkiego okresu uzyskaliśmy reputację programu, który pomaga partnerom osiągnąć najwyższe dochody za polecanie użytkowników.

Najbardziej konkurencyjny plan płatności CPA na rynku

$200-$800 za handlowca (dowolną kwotę wpłaty!), dzięki czemu jest on najkorzystniejszym planem finansowym CPA.

Sprawdź pełną listę:

Kwota CPA
Argentina $300
Australia $800
Austria $500
Bahrain $800
Bulgaria $300
Chile $500
Colombia $500
Cyprus $500
Czech Republic $500
Denmark $500
El Salvador $200
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hong Kong $800
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Kuwait $800
Latvia $300
Luxembourg $500
Malaysia $700
Malta $300
Mexico $700
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Oman $700
Poland $500
Portugal $700
Qatar $800
Romania $300
Saudi Arabia $700
Singapore $700
Slovakia $300
South Africa $700
Spain $700
Sweden $700
Switzerland $800
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Inne kraje $200

Powołaj się na partnerstwo

Alternatywnym sposobem zarabiania na zyskach z nami jest powoływanie się firm zależnych na nasz program 500Affiliates. Skieruj nowego partnera do naszego programu i otrzymasz 10% od jego rocznych prowizji.

* Zwróć uwagę na fakt, że powyższe stawki obowiązują tylko w zakresie, w jakim żadna inna stawka nie jest określona w sekcji Partnerzy, zgodnie z definicją w Umowie Partnerskiej.
* Z zastrzeżeniem warunków i zasad Umowy Partnerskiej.
* Partner musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Firmy na handel z mieszkańcami krajów, których nie wymieniono w powyższej tabeli.

Więcej danych znajdziesz w "Pomoc"