Najčastejšie otázky

Platby

500Affiliates’ `Platobný plán`

„Platobné plány“ predstavujú obchodné plány, ktoré podporujeme ako súčasť programu 500Affiliates. Na základe týchto plánov vám zaplatíme za vašu propagačnú činnosť v úlohe nášho pridruženého partnera.

Ako funguje plán CPA?

Pri privedenie kvalifikovaných obchodníka na Plus500 obdržíte fixnú čiastku ("CPA") v súlade s krajinou pôvodu obchodníka.

Čo je kvalifikovaný obchodník CPA?

Kvalifikovaný obchodník CPA je obchodník, ktorý vložil prvý vklad, začal obchodovať so skutočnými fondmi a prekročil limit rozpätí.

Ako mi zaplatia za kvalifikovaného obchodníka CPA?

Na konci každého kalendárneho mesiaca náš systém automaticky vypočíta celkovú sumu CPA za novo zaregistrované kvalifikovaných obchodníkov cez váš partnerský účet.
To znamená, že si zarobíte hodnotu CPA vynásobenú počtom nových kvalifikovaných obchodníkov, v súlade s 500Affiliates CPA plánom.

Platobné metódy – Ako si môžem nastaviť informácie o platbe?

Bankové prevody sú podporované ako platobná metóda. Vyplňte všetky relevantné informácie pre bankový prevod v sekcii „Spravovať účet“, kde pokračujte do záložky „Informácie o platbe“.

Kedy sú platby spracované?

Platby prevádzame 10. dňa každého mesiaca za aktivitu predchádzajúceho mesiaca*.
* Zostatok na vašom partnerskom účtu musí presiahnuť 150 $.
Miera CPA
Australia $800
Austria $500
Bulgaria $300
Cyprus $500
Denmark $500
Finland $500
Germany $800
Greece $300
Hungary $200
Ireland $300
Israel $500
Italy $700
Luxembourg $500
Malta $300
Netherlands $800
New Zealand $800
Norway $700
Poland $500
Romania $300
Slovakia $300
South Africa $700
Sweden $700
United Arab Emirates $800
United Kingdom $800
Ostatné krajiny $200