Mobile Menu

Pravilnik o zasebnosti sporazuma

Izjava o zasebnosti podjetja Plus500
Naša prednostna naloga je varovanje zasebnosti ter zaščita osebnih in finančnih podatkov naših strank in obiskovalcev spletnega mesta. Naslednja izjava o zasebnosti pojasnjuje kako podjetje Plus500 zbira in varuje vaše osebne podatke. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na delovanje vseh podjetij in oddelkov v skupini Plus500, vključno s spletnim mestom Plus500.com.
Z uporabo spletnih mest podjetja Plus500 in odprtjem računa, podjetju Plus500 dovolite zbiranje in uporabo osebnih podatkov, kot je razloženo v tej izjavi o zasebnosti.

Zbiranje osebnih podatkov
Zbiranje podatkov je potrebno za odprtje računa, učinkovito opravljanje poslov in zaščito vaše zasebnosti. S tem namenom zbiramo podatke, ki nam pomagajo oceniti vaše potrebe in želje.
Podatki, ki jih pridobimo neposredno od vas, med drugim vaše ime, poštni naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov, so potrebni za komuniciranje z vami. Zbiramo tudi podatke za vašo identifikacijo, ki so zahtevani po zakonu, vključno z vašo enotno matično številko občana (EMŠO), številko potnega lista ali davčno številko. Ob odprtju računa pridobimo tudi demografske podatke, ki vključujejo vaš spol, datum rojstva, poklic in zaposlitveni status. Regulativni organi prav tako zahtevajo, da ocenimo vaše trgovalne izkušnje, približen letni prihodek in neto premoženje ter razpoložljiv tvegani kapital, z namenom ocenitve vašega finančnega položaja.
Večino zbranih podatkov pridobimo neposredno od vas, tako da izpolnite vlogo za odprtje računa in sorodne dokumente, začnete trgovati, nam pošljete e-poštno sporočilo ali izpolnite podatke, zahtevane s promocijskimi ali drugimi posebnimi ponudbami. Podatke zbiramo tudi s: (1) spremljanjem vaše uporabe spletnega mesta ter (2) s ponujanjem proizvodov in storitev. S pomočjo pridobljenih podatkov vam ponujamo proizvode in storitve, ki bi vas utegnile zanimati.
Posredno pridobljeni podatki vključujejo vaš naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem, ponudnika spletnih storitev, časovni žig, izvedene transakcije in pasice, ki ste jih kliknili. Te podatke pridobimo z uporabo besedilnih datotek oziroma piškotkov, ki so poslani iz našega spletnega strežnika in se lahko shranijo v vaš računalnik. S pomočjo piškotkov vas bolje spoznamo, saj nam posredujejo operativne podatke, ki vam pomagajo pri uporabi našega spletnega mesta in izboljšajo preglednost ter uporabnost.

Uporaba osebnih podatkov
Podjetje Plus500 sme vaše podatke uporabiti za preverjanje pristnosti vaše identitete in kontaktnih podatkov. Prav tako jih lahko uporabi za vzpostavitev in namestitev vašega trgovalnega računa, izdajo številke računa in varnega gesla, vzdrževanje aktivnosti na računu ter za posredovanje podatkov o računu na vaš e-poštni naslov. S pomočjo teh podatkov smo vam zmožni zagotavljati boljše storitve, vam prilagajati možnosti brskanja in vas obveščati o dodatnih ponudbah, ki bi vas utegnile zanimati.
Če se odločite zapreti svoj račun, bo podjetje Plus500 obdržalo vaše podatke, vendar le z namenom izpolnjevanja zakonskih zahtev in za redno obveščanje o možnostih ponovnega odprtja računa ali drugih zanimivih ponudbah.

Podružnice in partnerji podjetja Plus500
Podjetje Plus500 sme informacije deliti s podružnicami, če vam tako zagotovi proizvode ali storitve, po katerih povprašujete ali za omogočanje dostopa do proizvodov in storitev v ponudbi podružnic. Podjetje Plus500 prav tako sklepa partnerstva in zveze z drugimi podjetji, vključno s sporazumi o skupnem trženju. Ta podjetja ponujajo visokokakovostne proizvode, ki koristijo našim strankam. Ker želimo zagotoviti, da bodo ti proizvodi in storitve ustrezale vašim potrebam in bile dostavljene na uporaben in primeren način, sme podjetje Plus500 deliti osebne podatke s partnerji, podružnicami in zavezniškimi podjetji. To jim omogoča boljše oblikovanje ponudb, ki so za naše stranke ustrezne in uporabne. V okviru sklepanj strateških partnerstev bo jasno definirano, kdaj se obseg ponudbe partnerjev širi kot posledica poslovne zveze z našim podjetjem. Vaše osebne podatke bomo uporabili le v namene, ki so jasno definirani v poslovnih odnosih s partnerji ali podružnicami.

Nepovezane tretje osebe
Podjetje Plus500 ne bo prodalo, predalo v koncesijo, najem, ali na kak drug način razkrilo vaših osebnih podatkov kateri koli tretji osebi, razen v primerih, ki so opisani v nadaljevanju.
Podjetje Plus500 si pridržuje pravico do razkrivanja vaših osebnih podatkov tretjim osebam, ko je to zakonsko zahtevano s strani zakonodajnih organov, organov pregona ter drugih vladnih oblasti. Vaše podatke smemo prav tako razkriti za potrebe preverjanja kreditne sposobnosti oziroma za potrebe agencij za izterjavo dolgov ter za zaščito naših pravic in lastnine.
Za pomoč pri izboljšanju naših storitev lahko najamemo druga podjetja za izvajanje določenih notranjih nalog, kot so obdelovanje računov, delo s strankami, analize zadovoljstva kupcev in pridobivanje podatkov, potrebnih za naše poslovanje. Tem podjetjem smemo posredovati podatke o strankah iz naše podatkovne zbirke za namene analiz in prepoznavanja potreb strank ter obveščanje strank o naši ponudbi. Uporaba teh podatkov je dovoljena izključno za izvajanje dogovorjenih nalog in za noben drug namen. Od vseh tretjih oseb, s katerimi delimo osebne podatke, se zahteva varovanje teh podatkov na način, ki je podoben našemu sistemu varovanja podatkov. S tretjimi osebami delimo osebne podatke, na primer ime, poštni naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko in podatke o aktivnostih na računu.
Če se odločite za nakup proizvoda ali storitve drugega podjetja, na primer s klikom oglasa na spletnem mestu v lasti ali pod nadzorom podjetja Plus500, potem osebni podatki, ki jih delite s tem podjetjem niso več v domeni naše izjave o zasebnosti. Za vsebino ali varovanje zasebnosti na spletnih mestih, katerih povezave najdete na našem spletnem mestu, nismo odgovorni. Prav tako ne nadziramo uporabe ali varovanja podatkov, ki ste jih posredovali tem spletnim mestom, oziroma so jih ta spletna mesta pridobila od vas. Ko se povežete na spletno mesto sorodne blagovne znamke ali spletno mesto, katerega povezavo najdete na našem spletnem mestu, bodo od vas morebiti zahtevani podatki za registracijo ali drugi podatki. Pri tem vas opozarjamo, da podatke posredujete tretji osebi. Priporočamo vam, da se seznanite s pravilnikom o varovanju zasebnosti tretje osebe.

Nestrinjanje z razkrivanjem nejavnih osebnih podatkov
Stranke lahko določijo, da se nejavni osebni podatki ne smejo posredovati tretjim osebam. Če ne želite, da se vaši podatki posredujejo tretjim osebam, se obrnite na kontaktne naslove podjetja Plus500, ki so navedeni v nadaljevanju. Pri skupnih računih, se odločitev o nerazkrivanju podatkov enega lastnika skupnega računa prenese na vse lastnike skupnega računa. Odločitev o nerazkrivanju podatkov mora biti izvedena ločeno za vse račune pri podjetju Plus500.
Če želi podjetje Plus500 razkriti podatke na način, ki ni opredeljen v izjavi o zasebnosti, vas bo o tej spremembi obvestilo z objavo na spletnem mestu podjetja Plus500 v odseku "Novice" in po potrebi dodalo možnost odločitve proti takšnemu načinu razkritja podatkov.

Varovanje vaših osebnih podatkov
Uporabljamo varnostno programsko opremo, sisteme in postopke za zagotovitev varnega trgovalnega okolja in za zaščito vaših osebnih, finančnih in trgovalnih podatkov.
Pri odpiranju računa vam izdamo enolično številko računa, ID uporabnika in geslo. Le omejeno število zaposlenih v podjetju Plus500, ki potrebujejo te podatke, ima dostop do vaše številke računa, ID uporabnika in gesla. Ne pozabite: vi osebno odgovarjate za ohranitev tajnosti svoje številke računa, ID uporabnika in gesla. Svetujemo vam, da teh podatkov ne razkrivate drugim osebam.

Uporaba "Piškotkov"
Piškotke uporabljamo za pomoč pri zavarovanju vaših trgovalnih aktivnosti in za izboljšanje delovanja našega spletnega mesta. (Piškotki so besedilne datoteke, poslane iz našega spletnega strežnika v vaš računalnik.) Piškotki podjetja Plus500 ne vsebujejo osebnih podatkov ali podatkov o računu in geslu. Podjetje Plus500 jih uporablja z namenom prepoznavanja ali je določen zahtevek poslan od osebe, ki se je na spletno mesto že prijavila.
Podjetje Plus500 sme deliti podatke o vedenju obiskovalcev na njihovem spletnem mestu z uglednimi oglaševalnimi podjetji, z namenom ciljanja naših spletnih oglaševalnih pasic na tem in na drugih spletnih mestih. Za ta namen je dovoljena uporaba pikselskega označevalca (imenovanega tudi prozorni GIF ali spletni svetilnik) za označevanje obiskanih spletnih strani. Podatki, ki jih oglaševalna agencija zbere z uporabo pikselskih označevalcev, niso osebno določljivi.

Za upravljanje in izboljšave spletnega mesta podjetja Plus500 lahko najamemo tretje osebe za sledenje in analiziranje uporabe in dopolnjevanje statističnih podatkov, vključno z zahtevanimi stranmi ali obrazci ter potjo brskanja. Tretje osebe bodo piškotke morebiti uporabljale za sledenje vedenjskim vzorcem in jih ustvarjale v imenu podjetja Plus500. Ti piškotki ne vsebujejo osebno določljivih podatkov.

Spremembe izjave o zasebnosti
V primeru sprememb te izjave o zasebnosti bo nova izjava o zasebnosti takoj objavljena na eni ali več spletnih mestih, istočasno bo na spletnih mestih dodana novica z obvestilom o teh spremembah. Strinjate se, da boste objavo spremenjene izjave o zasebnosti na spletni strani upoštevali kot vam osebno dostavljeno obvestilo. Vse spore izhajajoče iz izjave o zasebnosti urejajo členi tega obvestila in členi uporabniške pogodbe podjetja Plus500. V primeru dodatnih vprašanj, ki jih ta izjava ne pojasnjuje, se obrnite na predstavnika oddelka za delo s strankami.